Archive

Jindřich Přibík

O Bohu, smrti, a tak dále

12. 11. 2004 — 9. 1. 2005
Share exhibition:
frame
O Bohu, smrti, a tak dále

Hledání tajemství jsoucna, zkoumání hranic skutečnosti, záhadné a apokalyptické vize, metamorfózy, tak by se také dal označit soubor fotografií vybraných z průběhu celé tvorby se speciálním ohledem na alchymii obrazu a enigmu sdělení.

Works on display (a selection)

Exhibition opening

Jindřich Přibík

AtelierJosef Sudek

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Prague 1, Czech Republic

Open daily except Monday 12 AM – 6 PM

Tel.: +420 251 510 760


Admission 10 CZK

/ free for students of art schools

Newsletter


I give consent to the processing of my personal data that I disclose to PPF Art a.s. in connection with this request. I give my consent to the extent described in the section „Privacy Protection“. I affirm that in the section „Advice on Rights“, I have familiarised myself with the rights that I enjoy in respect of my personal data.