O ateliéru

Sudkův Ateliér na Újezdě

Historie

Ateliér – přízemní pavilonek o ploše 61 m² – na dvoře domů na pražském Újezdě č.p. 432 byl v roce 1990 prohlášen za kulturní památku, a to ze dvou důvodů. Jde o poslední existující doklad zahradního fotografického ateliéru vytvořeného koncem 19. století a přeneseného sem v roce 1901 z Královských Vinohrad. Je ojedinělou technickou památkou nejen v Praze, ale na území celé ČR. Tyto stavby vznikaly v druhé polovině 19. století díky rozkvětu komerční i umělecké fotografie. Zároveň je spjat se životem a dílem nejvýznamnějšího českého fotografa Josefa Sudka, který ho začal používat v červnu 1927. Žil v něm a pracoval se svou sestrou a pomocnicí Boženou Sudkovou do roku 1959, kdy se přestěhoval do přízemního bytu jiného pražského domu na Úvoze 24. V ateliéru pak zůstala pouze sestra, ale Sudek do konce života používal laboratoř v ateliéru.

Ateliér měl pro Sudka zvláště z počátku činnosti veliký význam: sídlila zde kdysi firma, kde vytvářel většinu svých zakázek. Když firma ukončila svoji komerční činnost v prvních letech války, stal se ateliér pro Sudka nikoliv pouhým pracovištěm, nýbrž inspiračním zdrojem a fotografickým objektem pro volnou tvorbu. Zachycoval ho ve všech denních a ročních obdobích zevnitř i zvenku spolu se zahradou plnou bujné vegetace a se zvláštně pokrouceným stromem před slavným oknem.

V Ateliéru na pražském Újezdě Sudek vytvořil několik rozsáhlých cyklů jako Okno mého ateliéru (1940 - 1954), Procházka po mé zahrádce (1944 - 1953), Zahrádka mého ateliéru (1950 - 1970) a také Zátiší na okně mého ateliéru (1950 - 1958). Všechny jsou světově proslulé a tím vešel ve známost i prostor, kde se díla zrodila.

Pro Josefa Sudka byla velkou vášní vedle fotografie klasická hudba. K jeho oblíbeným autorům patřili Bach, Martinů, Vivaldi, Corelli nebo například Janáček. V období 50. – 70. let minulého století se pro Sudkovy přátele staly tradicí pravidelné poslechové úterky, kdy jim pouštěl výběr ze své oblíbené hudby. Častými účastníky těchto setkání u Sudka byli i Zdeněk Kirschner a Petr Helbich, kteří se obvykle v letním období vrací k této tradici a připravují vzpomínkové večery na Josefa Sudka – z klasických vinylových desek návštěvníkům Ateliéru pouští ukázky skladeb, které v těchto místech zněly před desítkami let.

 
Ateliér Josefa Sudka
Ateliér Josefa Sudka
Herec Richard Gere na návštěvě v pražském Ateliéru Josefa Sudka, červenec 2015
Ateliér Josefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Přeměna ve výstavní síň

V roce 1985 vypukl v ateliéru požár, který dokončil zkázu už tak dost poničených prostor. Po zásahu hasičů byla stavba natolik rozpadlá, že bylo potřeba pro znovuvytvoření původního ateliéru přistoupit k postavení dokonalé repliky.

Partnerem projektu obnovy a investorem výstavby i následného provozu se stala investiční skupina PPF. Na stavbě repliky ateliéru v roce 2000 se dále pod záštitou tehdejšího primátora hlavního města Prahy, pana Jana Kasla, podíleli paní Dr. Anna Fárová, městská část Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum a další společnosti.

Současná dramaturgie výstav

Galerie se zaměřuje na fotografii a její roli v kontextu současného umění. Převážná část výstavního programu se zabývá fotografickou tvorbou českých autorů mladší a střední generace, kteří s médiem fotografie pracují v rámci post-konceptuálních tendencí současného umění.

Ve výstavní dramaturgii se pravidelně objevuje i odkaz tvorby Josefa Sudka. Pravidelně v letním období je do programu galerie zařazena alespoň jedna výstava fotografií, která souvisí buď přímo s fotografickou tvorbou Josefa Sudka, anebo s tvorbou jeho vrstevníků či žáků.

Galerie je výhradně zaměřena na výtvarnou fotografii.

Návštěvníci z celého světa

Výstavy v Ateliéru Josefa Sudka přitahují pozornost návštěvníků nejen z České republiky. Prohlídkou Ateliéru Josefa Sudka ukončil návštěvu České republiky také herec Richard Gere, který si zde společně se svým týmem, a dále s fotografem Tonem Stanem a kurátorkou Ateliéru Lucií Mlynářovou v uvolněné atmosféře povídal o české fotografii i jednom z jejích nejvýraznějších představitelů Josefu Sudkovi. Vyzkoušel si rovněž „pohled z okna mého ateliéru“ přes originální Sudkův fotoaparát.

Josef Sudek o svém ateliéru:

„Koupil jsem ho od fotografa Laubeho, který portrétoval vojáky z blízkých kasáren. Kasárna zrušili (dnes je tam Tyršův dům) a fotograf mi tenhle domek prodal. Jenom mi povídal: Ale vždyť k vám nebude nikdo chodit. A já na to: Právě proto ho kupuju.“

Josef Sudek

Josef Sudek - životopis

Světově proslulý český fotograf Josef Sudek se narodil v roce 1896 v Kolíně a zemřel v roce 1976 v Praze.

Jednou z nejproslulejších osobností českého kulturního života se stal doma i ve světě uznávaný český fotograf Josef Sudek. Syn malíře pokojů se narodil v Kolíně a veškeré všeobecné vzdělání získal na venkovské škole v Nových Dvorech u Kutné Hory. Byl spíše samouk, i když studoval též na Státní grafické škole v Praze. Před tím se vyučil knihařem. Byl členem Klubu fotografů – amatérů na Žižkově a členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

Narukoval do první světové války a z italské fronty se vrátil bez pravé ruky. Nějaký čas žil v karlínské Invalidovně. Odtud pochází jeho první významný cyklus Z Invalidovny, který vznikl v letech 1922 - 1927. Odmítl úřednické místo a věnoval se svému životnímu poslání.

Jeho dílo naplňuje od začátku 20. století všechny vývojové stupně, jimiž prošla moderní fotografie. Od dvacátých let se inspiroval Prahou. Známé jsou jeho cykly Podzim ve Stromovce, Vltavská nábřeží nebo Interiéry (pořízené těsně před dostavbou chrámu sv. Víta). Inspiraci však nacházel i v přírodě: cykly Slovenská krajina, Krajina u Žebráku, Krajiny jižních Čech, Polabské krajiny apod. Do začátku druhé světové války se Sudek věnoval rovněž reklamní, reprodukční a portrétní fotografii.

Od roku 1940 získala jeho tvorba neopakovatelný styl kontaktních fotografií, jímž zpracovával svá osobní témata řazená do rozsáhlých a časově náročných cyklů. K jeho dalším hlavním cyklům patří např. Skleněné labyrinty, Labyrinty či Vzpomínky.

Josef Sudek se účastnil nesčetných výstav doma i v zahraničí. Vydal několik fotografických publikací o Praze a Pražském hradu. Jeho první monografie vyšla v roce 1956 v Praze. Po jeho smrti vyšlo doma i ve světě velké množství knih o jeho životě a díle.

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.