Aktuální výstava

Josef Sudek

... a hudba hraje ...

28. 6. — 31. 8. 2024
Sdílet výstavu:
frame
... a hudba hraje ...

vernisáž 27. 6. 2023

komentovaná prohlídka čtvrtek 29.8. 2024 v 17 hodin

kurátoři výstavy Josef Moucha a Lucie Mlynářová

Josef Sudek (17. března 1896 v Kolíně — 15. září 1976 v Praze) je erbovním autorem fotografické sbírky PPF Art.

V jeho díle se nabízí sledovat rozšíření pásma projevů, pokládaných v oboru za umělecké. Napřed byly do sfér vyšší kultury prosazovány pozitivy propracované natolik, aby obsah poselství neurčovaly pouze věcné rysy snímků, nýbrž i jejich zušlechtění světelným pojetím. A onu estetizující tendenci v tradicích žánrů výtvarné klasiky rozvíjel rovněž Sudek. Jakkoli se měnily technologie či formáty exponátů, byla a je piktoriální fotografie nadále pěstována. Nicméně Sudek posléze důrazně posunul významové těžiště: vede diváky spíše k reflektování svébytnosti obrazů, než k iluzívní podívané na zprostředkované motivy.

„Ve dvoře tohoto domu měl svůj ateliér fotograf Josef Sudek,“ stojí pod bustou, odhalenou na Újezdě v červnu 1989 za přítomnosti dětské stafáže ve stejnokrojích Pionýrské organizace Svazu socialistické mládeže. Plastiku modeloval Stanislav Hanzík a vypadá k světu: sochař znal Sudka dobře.

Na prostranství za dvěma průjezdy bývá klid. Vedle nízké litinové pumpy se černá plaňkový plot a za ním bují větve stromů a pruty křovin… Zahrady žijí proměnlivostí nálad. Právě tím Josefa Sudka inspirovaly. Dokladem zůstávají i některé z instalovaných exponátů.

Na výstavy v Ateliéru Josefa Sudka míříme stejnou cestou, po níž kdysi chodíval fotograf se svou sestrou, jejich zákazníci a zákaznice, popřípadě další hosté, včetně publika zdejších diskoték. Ty ostatně skýtají pomyslné pozadí mistrovu okřídlenému rčení „… a hudba hraje…“

Josef Moucha

„Udělat obrázek z prostředí, kde se vlastně nic neděje, aby se na něm něco dělo, k tomu je zapotřebí veliké životní zkušenosti. To se dá dělat od padesátky nahoru.“

Josef Sudek, 1959

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Josef Sudek

*17.3.1896
15.9.1976, Praha
Světově proslulý český fotograf Josef Sudek se narodil v roce 1896 v Kolíně a zemřel v roce 1976 v Praze. Jednou z nejproslulejších osobností českého kulturního života se stal doma i ve světě uznávaný český fotograf Josef Sudek. Syn malíře pokojů se narodil v Kolíně a veškeré všeobecné vzdělání získal na venkovské škole v Nových Dvorech u Kutné Hory. Byl spíše samouk, i když studoval též na Státní grafické škole v Praze. Před tím se vyučil knihařem. Byl členem Klubu fotografů – amatérů na Žižkově a členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Narukoval do první světové války a z italské fronty se vrátil bez pravé ruky. Nějaký čas žil v karlínské Invalidovně. Odtud pochází jeho první významný cyklus „Z Invalidovny“, který vznikl v letech 1922 - 1927. Odmítl úřednické místo a věnoval se svému životnímu poslání. Jeho dílo naplňuje od začátku 20. století všechny vývojové stupně, jimiž prošla moderní fotografie. Od dvacátých let se inspiroval Prahou. Známé jsou jeho cykly „Podzim ve Stromovce“, „Vltavská nábřeží“ nebo „Interiéry“ (pořízené těsně před dostavbou chrámu sv. Víta). Inspiraci však nacházel i v přírodě: cykly „Slovenská krajina“, „Krajina u Žebráku“, „Krajiny jižních Čech“, „Polabské krajiny“ apod. Do začátku druhé světové války se Sudek věnoval rovněž reklamní, reprodukční a portrétní fotografii. Od roku 1940 si vytváří neopakovatelný styl kontaktních fotografií, jimiž zpracovává svá osobní témata řazená do rozsáhlých a časově náročných cyklů. Tehdy začíná vrcholit jeho individuální přínos světovému umění. K jeho dalším hlavním cyklům patří např. „Skleněné labyrinty“, „Labyrinty“ či „Vzpomínky“. Josef Sudek se účastnil nesčetných výstav doma i v zahraničí. Vydal několik fotografických publikací o Praze a Pražském hradu. Jeho první monografie vyšla v roce 1956 v Praze. Po jeho smrti vyšlo doma i ve světě velké množství knih o jeho životě a díle.

samostatné výstavy / výběr

1976Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
Moravská galerie, Brno
Neue Galerie v německých Cáchách
1932Krásná jizba, Praha

povolání

1936nakladatelství Družstevní práce (1927-1936)

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.