Archiv výstav

Jiří Thýn

All The Best

27. 9. — 29. 10. 2006
Sdílet výstavu:
frame
All The Best

Jiří Thýn (1977) patří k nejmladší generaci současných umělců. Odborná literatura označuje etapu mezi dokončením vysoké školy a dovršením třiceti let věku \'soutěskou rané dospělosti\'.

Vernisáž: 26.9.2006

Kurátor: Ondřej Chrobák

Jiří Thýn (1977) patří k nejmladší generaci současných umělců. Odborná literatura označuje etapu mezi dokončením vysoké školy a dovršením třiceti let věku 'soutěskou rané dospělosti'. Pražský psychiatr MUDr. Jan C. definoval toto složité období jako první vážný střet idealismu s realitou, kdy se IDEALISMUS, dosud veskrze pozitivně přijímaná hnací síla, ze dne na den přerodí v bájnou obludu Skyllu a spolu s REALITOU-Charybdou drtí mladého životního Argonauta. S fatalismem pociťovaná krize hodnot podle něj snese srovnání pouze s obdobím puberty, přičemž však na rozdíl od zmíněného období nedochází při 'plavbě soutěskou' k žádným výrazným hormonálním změnám. Předrážděnost až agresivitu střídá frustrace a apatie, přecházející nezřídka až k letargii. V tomto období se také více než jindy ochlazují a rozpadají letité citové vazby, přátelství a kamarádství, dříve chápané na celý život. Labilní jedinci mohou propadnout až klinickým formám eskapismu. Muži se velmi často uchylují k samomluvě a alkoholismu. Pochopitelně intenzita prožívání krize závisí na individuálních dispozicích. Obecně platí, že senzitivní jedinci, k nimž lze bez rozpaků započítat většinu umělců, zvládají 'soutěsku' hůře, než pragmatici. Vrozené či vypěstované sklony k romantickému pojímání okolního světa pak patří k nejrizikovějším faktorům. U mladých umělců přistupují k již vypočítaným charakteristikám další. Zvláště bolestně pociťují ztrátu víry ve své dosavadní bohémství, které střídá deziluze ze životní stylu pod heslem 'ubavit se k smrti'. Propadají černým myšlenkám o samotném smyslu umění. Tvorbu proto obvykle začínají kontaminovat konceptem veřejné prospěšnosti nejčastěji ve formě sociálních interakcí a intervencí. Dosavadní lehkost vystřídá v mnoha případech bezradnost. Vtip pro ně přestává být nosným důvodem k tvůrčímu aktu. Stejně tak se do jejich duší vkrádá nedůvěra ve výsledky kombinatoriky, ať již sebesofistikovanější. Nová perspektiva s níž nyní pohlížejí na mechanismy uměleckého provozu, jen potvrdí jejich dřívější temná podezření. Pro milovníky drobnopisného pozorování, ještě dodejme, že se v tomto období umělci velmi často vyjadřují neuctivě o své diplomové práci, odmítají ji komukoli ukazovat, mnozí ji dokonce zničí. Avšak nejhorší skutečností na 'rané soutěsce dospělosti' je, že ani její úspěšné zdolání pro nikoho neznamená vítězství. Naopak. Je proto namístě šetřit soucitem, neboť jak praví staré anglikánské přísloví: 'Přeťatý červ pluhu nespílá!' Ondřej Chrobák, kurátor výstavy, doprovodný text k výstavě.

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Jiří Thýn

studia

1999VŠUP Praha, ateliér fotografie prof. Pavla Štechy (1999-2000) 1998ITF - Slezská Univerzita v Opavě obor fotografie (1998-1999)

studijní pobyty / stáže

2002AVU Praha ateliér malby prof. Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy (2002-2003) 2002UIAH Helsinky, ateliér fotografie (2002-2003)

samostatné výstavy / výběr

2003Místní území , Galerie CO14
 
2002Místa ticha pro mojí sestru, Galerie Francouzkého institutu

kolektivní výstavy / výběr

2006LAND LOCKED, Well Gallery, London Collage of Comunication 2006THIS POINT..., Preproduction GalleryBerlin-Weding 2006VĚCNÉ STAVY, Karlín Studios 2006ÚÈEL.galerie AVU 2006INDIKACE,4+4 dny v pohybu 2005ENVIROMENTAL, Galerie AM 180, Praha 2005FUNKEHO KOLíN, fotografický festival 2005UDĚLALI JSME TÉMĚŘ VŠECHNO,Galerie Entrance 2004PRIVATE EVOLUTION, galerie VŠUP 20041+1 galerie Jelení 2004DESIGN BLOK botel Neptun, s podporou organizace Tranzit 2003VěříME, Galerie 1 VŠUP 2003BROUMOVSKÉ DVORKY (umění ve veřejném prostoru) 2003IN / OUT, festival digitálního obrazu, Praha 2003COMPRESSION, Berlín, ve spolupráci s galerií Display 2002A SAKRA!, Galerie 1, VŠUP 2000KONFRONTACE,Galerie PHP 1999STUDIO EMOTION, Praha

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.