Archiv výstav

Andreas Wegner

CABINET

20. 11. 2013 — 5. 1. 2014
Sdílet výstavu:
frame
CABINET

Německý umělec Andreas Wegner vstoupil do kontextu českého výtvarného umění jako iniciátor a také jeden z protagonistů mezinárodního uměleckého projektu Le Grand Magasin, který probíhal v letech 2008 až 2010.

Andreas Wegner v kontextu českého výtvarného umění

 Německý umělec Andreas Wegner vstoupil do kontextu českého výtvarného umění jako iniciátor a také jeden z protagonistů mezinárodního uměleckého projektu Le Grand Magasin, který probíhal v letech 2008 až 2010. Zdánlivě velmi odlehlé téma družstevnictví a dalších konotovaných oblastí (sociální ekonomika, neziskový sektor, participace...), o jejichž reflexi se projekt pokoušel, napovídá poměrně hodně o tom, z jakých pozic do našeho kontextu vstupuje, [1] a současně předurčuje další (možná až překvapivé, ale přitom velmi logické) souvislosti a roviny, v nichž se nadále bude tento umělec pohybovat.

Východiskem je tedy určitá sociální angažovanost zacílená na problematiku ekonomických modelů a vztahů, která se však ve vlastních uměleckých realizacích obrací spíše ke zkoumání forem reprezentace, reprezentace jako takové. Tento rys nalezneme i u velmi působivých fotografií vystavených nyní v Ateliéru Josefa Sudka, které odkazují nejen k moderně a moderní fotografii, čímž se připojují k velmi silnému proudu promýšlení moderny a modernity v současném umění. Podivné geometrické objekty ze skleněných tabulek, poslepovaných izolepou, nás přivádějí především k samotné podstatě ukazované a fotografované věci, tedy i k podstatě fotografie. A tak vedle angažované podoby umění koexistuje i jiná podoba tvorby A. Wegnera. Mohli bychom říci podoba klasická, rukodělná, introvertní, i když ani jeden z těchto přívlastků nelze brát doslovně. Podoba, která ve své podstatě vrací naši pozornost k základním otázkám umění podobně, jako to činí jeho sociálně angažované projekty.

Vzájemným propojením výše uvedených přístupů se opět dostáváme k českému kontextu a místu, které v něm zaujímá Andreas Wegner. A tak se dostáváme také k Josefu Sudkovi. Nejenže jsou Wegnerovy snímky znalostí české moderní fotografie ovlivněny a poučeny. V osobě Josefa Sudka, v jeho význačné životní a tvůrčí etapě je navíc – nadneseně řečeno - legitimizováno spojení angažovaného ekonomického modelu (družstevnictví) a umění (fotografické tvorby), tedy obou pólů, které nacházíme u Andrease Wegnera. Josef Sudek začal v roce 1926 spolupracovat s nakladatelstvím Družstevní práce a sám se též stal členem družstva. Spolu s Ladislavem Sutnarem, který od roku 1929 vedl pobočku Družstevní práce Krásnou jizbu, vytvořili jedinečný tvůrčí tandem. A právě v  reklamních snímcích kovových a skleněných jídelních souborů navržených Sutnarem můžeme najít náznaky vzájemné příbuznosti, odkazu díla Josefa Sudka v tvorbě Andrease Wegnera. A to i přesto a nebo právě proto, že na rozdíl od jasného deklarování funkčnosti věcí u Sudka, je užitnost A. Wegnerem negována.

 

Vendula Fremlová

 

[1] Česká část projektu Le Grand Magasin byla prezentována v roce 2009 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem výstavou Na okraji zájmu (K. Šedá, Rafani, A. Wegner, kurátorka V. Fremlová). Díky projektu Le Grand Magasin byl Andreas Wegner přizván k výstavě „Altruism. Recent Art from the Czech Republic“, Bonner Kunstverein, Bonn v roce 2010 (kurátoři S. Strsembski, V. Havránek).

 

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

Andreas Wegner

*1958
Lives and works in Berlin

studia

Hochschule für Kunst und Musik, Bremen.

kolektivní výstavy / výběr

2012The Dimension of Theatrality, Emil Filla Gallery, Usti nad Labem, CZ (G) (2012-2013) 2012Old Abstraction, Petra Rinck Galerie, Düsseldorf, DE, (S) 2010Eating the Universe, Galerie im Taxispalais, Innsbruck, A, (G) 
Altruism. Recent art from the Czech Republic, Bonner Kunstverein 2010, DE, (G)
B1|A40 Die Schönheit der großen Straße, Ruhr, Hauptstadt Europas 2010, DE, (G)
2009On the Periphery of Concern, Emil Filla Gallery, Usti nad Labem, CZ, (G) 
Public Garden - Public Generation, Neuer Aachener Kunstverein, Aachen, DE, (G) 
Songbook, mit Peter Wächtler, Kunstraum München, München, DE, (S) 
Eating the Universe, Kunsthalle Düsseldorf, Düsseldorf, DE, (G) 
Bilder vom Künstler, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt a. M., DE, (G)
2008LE GRAND MAGASIN(departmentstore), Saalbaugalerie Neukölln, Berlin, DE (S) 
Surveillance and discipline in public space, The Kosovo Art Gallery, Pristina, Kosovo, (G)              - 
FREE CULTURE CAMP, rum 36, Aarhus, DK, (G)
2007HEAVENS ON EARTH, Galerie Antonio Ferrara, Reggio Emilia, I, (S) 2003Was hat der Preis mit der Ware zu tun, Quartier 21, Museumsquartier Wien, A, (S) 
Bankett, ZKM, Karlsruhe, DE, (G) 
Banquete, Conde Duque, Centro Cultural / Medialab, Madrid, ES, (G)

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.