Archiv výstav

Jolana Havelková

Citlivá data

24. 11. 2017 — 19. 1. 2018
Sdílet výstavu:
frame
Citlivá data

Hranice mezi soukromým a veřejným se stávají čím dál tím nejasnější. S osobními údaji se obchoduje, zvyšuje se množství více či méně skrytých kamer snímajících pohyb a chování lidí ...

Hranice mezi soukromým a veřejným se stávají čím dál tím nejasnější. S osobními údaji se obchoduje, zvyšuje se množství více či méně skrytých kamer snímajících pohyb a chování lidí a mnozí své soukromí dobrovolně sdílejí na facebooku. Soubor Jolany Havelkové Citlivá data na  tuto situaci volně reaguje, avšak způsobem daleko subtilnějším  a nejednoznačnějším, než aby ji bylo možné označit jen jako sociálně kritickou nebo naopak voyeurskou.

Jolana Havelková vyhledává nainstalované kamery, které snímají nejrozmanitější místa v krajině, v městech či na venkově – ta frekventovaná, ale i ta, kde se dlouhé hodiny a dny kromě střídání světla a tmy příliš neděje. Kamerový systém průběžně produkuje dlouhé série snímků z různých dob dne, noci a ročních období – a právě do jeho hledáčku se Jolana Havelková snaží dostat a z něj následně snímky apropriuje. Výsledné fotografické obrazy, které autorka komponuje do vertikálních pásů sestávající ze stovek drobných snímků ve velikosti kinofilmu, jsou vizuálně mimořádně působivé. Z dálky připomínají abstraktní hru barev, světel a stínů, při bližším pohledu však lze v mozaice rozeznat konkrétní lokace (s lidmi i bez lidí) stejně jako samotnou autorku.

Jolanu Havelkovou však spíše než vizuální rozměr této obrazové struktury, kterou vytváří z upraveného záznamu systematicky zachycujícího vybrané místo po dobu dvaceti čtyř hodin, zajímá rovina osobní, avšak rovněž politická: jak se naše existence může stát veřejným „majetkem“ a jak lze monitoring zneužít. Zajímají ji ale také technické chyby v systému a podmínky, které dokonalost záznamu a jeho využitelnost narušují – například změny počasí. Obrací tak na ruby samotnou podstatu skrytých kamer. Namísto toho, aby nás tato všudypřítomná „oka“ jen nepozorovaně sledovala a narušovala naše právo na soukromí, jsou rovněž sledována; obrazy uložené v jejich digitální paměti jsou zcizeny a přetvořeny s cílem znejistit jejich nadvládu a suverenitu. Fotografie ze souboru Citlivá data, který – podobně jako časosběrné filmové dokumenty – vznikal po dobu několika let (od roku 2010), oscilují mezi věcným, dokumentárním záznamem, krajinářskou a městskou fotografií a experimentálním autoportrétem. Pro výstavu v Ateliéru Josefa Sudka byly vybrány práce z let 2012–2017.

Martina Pachmanová, kurátorka výstavy

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Jolana Havelková

Kolín
Fotografka, pedagožka a kurátorka Působila na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Mezi lety 1993–2009 byla organizátorkou a kurátorkou fotografického festivalu Funkeho Kolín. Spolupracovala s Galerií U Řečických a s Pražským domem fotografie. Přednáší, vede dílny a workshopy, převážně zaměřené na fotografii (mj. FAMU v Praze, dílna Obraz, hudba, zvuk; Umění spojení GASK, Kutná Hora).

studia

1996 Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, SU v Opavě (MgA.) 1996-1999 1991Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,  SU v Opavě (BcA.) 1991-1993 1981Gymnázium Kolín 1981-1985

samostatné výstavy / výběr

2015Na hrazdě, Fotogalerie NIKA, Oblastní galerie v Liberci 
Zvuk obrazu (s Lucií Vítkovou), Památník Leoše Janáčka, Brno
2013Mimo plán (s Michalem Škodou), Galerie Fiducia, Ostrava 2012Pravidelná dávka emocí, Altán Klamovka, Praha 2011U nás, Galerie Caesar, Olomouc 
Návrh na změnu partitury, Školská 28, Praha
2010Původní plán, Galerie současného umění a architektury, České Budějovice 2007Krajina 06, Ateliér Josefa Sudka, Praha 2006Fotografické deníky, Festival Boskovice, Muzeum Boskovicka 2004Něco o mně, Galerie Raketa, Ústí nad Labem 2002Dočasná setkání, Galerie Václava Špály, Praha 2001Krajina uvnitř a venku, Galerie Samson, Lipnice nad Sázavou 2000Kousnutí, Galerie V zahradě, Kolín 
Co zbylo z léta, Malá galerie České spořitelny, Kladno

kolektivní výstavy / výběr

2016Partitury 50x50, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha
Double Take: Drawing and Photography, 
The Photographers’ Gallery, Londýn, VB
2015Czech fundamental, Museo di Roma in Trastevere, Řím, Itálie 2014Vivat musica!, Veletržní palác, Národní galerie v Praze 
Vnitřní okruh v současné české fotografii, 
Muzeum umění Olomouc 
Vy troubo! Pro Jiřího Koláře, Velká galerie zámku  v Hradci nad Moravicí
2013Vnitřní okruh v současné české fotografii, GHMP,
Městská knihovna v Praze 
Echofluxx 13, Mezinárodní festival nových médií, 
umění a experimentální hudby, Trafačka aréna, Praha
2012 Druhotvary 3, Interpretace partitur Leoše Janáčka, 
Památník Leoše Janáčka v Brně
2011Současná česká krajina, Galerie moderního umění  v Hradci Králové 2010Zpřítomnění VI, Areál kláštera Rosa coeli, synagoga, 
Dolní Kounice
2009Czech Photography of the 20th Century, Bundeskunsthalle, 
Bonn, Německo
2008Fotogenie identity, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Zpřítomnění V, Areál kláštera Rosa coeli, synagoga, 
Dolní Kounice
2006Autoportrét ve fotografii, Galerie Františka Drtikola, Příbram 2005Česká fotografie 20. století, Městská knihovna, GHMP, Praha 2002Akt v české fotografii 1960–2000, Fotobienále – Měsíc fotografie, 
Moskva
2000Akt v české fotografii, Císařská konírna Pražského hradu, Praha; 
Muzeum umění Olomouc

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.