Archiv výstav

Josef Sudek

Družstevní práce

24. 3. — 23. 4. 2006
Sdílet výstavu:
frame
Družstevní práce

V roce 1978 získal Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v Praze darem více než 13 000 negativů, reprezentujících dokumentační a reprodukční tvorbu včetně práce pro reklamu slavného českého fotografa Josefa Sudka.

V roce 1978 získal Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v Praze darem více než 13 000 negativů, reprezentujících dokumentační a reprodukční tvorbu včetně práce pro reklamu slavného českého fotografa Josefa Sudka. V odkazu je také soubor více než 300 negativů, vytvořených pro dp (Družstevní práci), což bylo družstevní nakladatelství, které v Československu ve dvacátých a třicátých letech výrazně podporovalo prorůstání funkcionalistického designu do moderního bytu prostřednictvím prodejen Krásná jizba. Předměty na fotografiích byly většinou navrhovány špičkovými českými designéry, zejména Ladislavem Sutnarem a Bohumilem Južničem.

Sudkův vybraný soubor negativů pro dp z Ústavu dějin umění AVČR, z nichž byly vytvořeny nové kopie Vlado Bohdanem, představené na výstavě, prokazuje bohatou strategii fotografa k snímání zadaných užitkových předmětů, od luxusních broušených skel přes kovové popelníky, stojany na cigarety až k porcelánovému nádobí. Několik Sudkových originálů, které odpovídají negativům z Ústavu dějin umění AVČR, jsou ve sbírce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Výběr šesti desítek nových kopií Sudkových fotografií pro Družstevní práci byl vystaven v Muzeu v Alvara Aalta v Jyväskylä ve Finsku pod názvem Josef Sudek: Flash of Design. Commercial Photography for Družstevní práce od 1.8. do 19.10. 2003 u příležitosti zahájení 9. mezinárodního sympozia Alvara Aalta v Jyväskylä. Stejný soubor byl představen v Českém centru v Berlíně u příležitosti Designmai v roce 2004 a v Českém centru v Mnichově na počátku roku 2005.

V roce 1928 získal Josef Sudek od fotografa Laubeho dřevěný fotografický ateliér v Praze na Malé Straně na Újezdě č. 434/32, kde pracoval až do své smrti. Ve stejném roce se stal členem Družstevní práce a současně stálým fotografem družstva až do roku 1936. Družstevní práce vydala v roce 1928 Sudkovi portfolio Svatý Vít, v němž reprodukoval 15 původních fotografií, s textem básníka a spisovatele Jaroslava Durycha. V roce 1932 uspořádal Sudek výstavu v Krásné jizbě Družstevní práce. O rok později vydal Kalendář 1933, soubor 27 fotografií, v nakladatelství Družstevní práce. Pro stejné nakladatelství vydal Sudek také soubor 12 pohlednic Vánoce 1933 v edici Česká galerie.

Družstevní práce byla nakladatelstvím a knižním klubem, založeným v Praze roku 1922. Z družstva o 300 členech se vytvořilo během desetiletí družstvo o 11 000 členů. Základem nakladatelské činnosti bylo vydávání knih v řadě edic. V nakladatelské činnosti byl důraz kladen na kvalitu publikací, v mnohém i překladových, a současně na vysokou úroveň moderní typografické úpravy. Družstevní práce přijala postupně do svého programu výrobu a prodej předmětů bytového zařízení, koberců, bytových textilií, skla, porcelánu, kartáčků na smetí, misek, popelníků, keramických doplňků a jiných předmětů do bytu.

Pro tento účel Družstevní práce v roce 1927 založila síť prodejen, označované jako Krásná jizba. Měla „prodávat umělecký průmysl, průmyslové umění, grafiku, předměty k výzdobě bytu“, jak zněl její inzerát v časopise Panorama 1927.

V roce 1929 se stal uměleckým ředitelem Krásné jizby Ladislav Sutnar, který se zasadil o vyhraněnější moderní program bez jakéhokoliv dekoru se zdůrazněním konstruktivistické stereometrie a symetrie při zdůrazňováni užitkovosti výrobků.

Krásná jizba získávala výhradní právo výroby a prodeje určitých výrobků, i když neměla své vlastní dílny. Výrobky zadávala zavedeným firmám, které naplňovaly estetickou strategii moderního užitého a bytového umění. Ta stále více odpovídala představě funkcionalistické estetiky. Bylo prodáváno stolní sklo Ludmily Smrčkové, Aloise Meteláka či Ladislava Sutnara, porcelánové soubory Ladislava Sutnara, kovové stolní doplňky Bohumila Južniče a Ladislava Sutnara, textil od Antonína Kybala, knihovny od Jana Vaňka a Jana E. Kouly.

Vedle přímých autorských zakázek, zprostředkované řadou firem (sklárny Goldberg, Bor; Kavalier, Sázava; Rückl, Nižbor; porcelánky Lobmeyr v Kamenickém Šenově a Epiag v Lokti; Spojené UP závody v Brně, pro něž pracoval na čas také Adolf Loos; Franta Anýž, osvětlovací tělesa apod.), prodávala ve svých prodejnách kvalitní průmyslové výrobky, odpovídající funkcionalistické představě Sutnara: v prodejnách se objevovaly svítidla firmy Inwald, kovový trubkový nábytek firmy Thonet-Mundus, návrhy Marcela Breuera, domácí doplňky z Bauhausu apod.

První prodejna Krásné jizby byla v Myslíkově ulici v Praze, od roku 1929 v ulici U Prašné brány 9. V době, kdy Sudek končil spolupráci s dp, tj. v roce 1936, Krásná jizba přesídlila na Národní třídu v Praze. Po překonání hospodářské krize na počátku třicátých let zakládala filiální prodejny mimo Prahu, např. v Brně, Pardubicích, Bratislavě aj.

Pro propagaci svých výrobků vydávala dp od roku 1927 časopisy Panorama. Kulturní zpravodaj, od roku 1931 Žijeme, „obrázkový magazín dnešní doby“, kam Sudek přispíval svými fotografiemi. Publikoval nejen fotografie užitého umění, které Družstevní práce zadávala do výroby a prodávala, ale také architekturu, krajinu, portréty spisovatelů a básníků, ale i reportáž ze sokolského sletu.

Vojtěch Lahoda

Literatura:

Anna Fárová, Josef Sudek. Torst, Praha 1995.

Anna Fárová, Josef Sudek. Torst Praha 2002.

Vojtěch Lahoda, Josef Sudek. The commercial photography for Družstevní práce, Alvar Aalto Museum, Jyväskylä 2003.

Jan Mlčoch, Josef Sudek – reklama, Galerie Josefa Sudka, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha 2004.

Vojtěch Lahoda, Josef Sudek a reklama, Literární noviny XV, 2004, č. 30, 19. 7., s. 12.

Vystavené fotografie z originálních negativů Josefa Sudka z Ústavu dějin umění AVČR vykopíroval v roce 2003 a 2006 Vlado Bohdan. Připraveno ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.

Foto © Anna Fárová, nové zvětšeniny © Vlado Bohdan

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Josef Sudek

*17.3.1896
15.9.1976, Praha
Světově proslulý český fotograf Josef Sudek se narodil v roce 1896 v Kolíně a zemřel v roce 1976 v Praze. Jednou z nejproslulejších osobností českého kulturního života se stal doma i ve světě uznávaný český fotograf Josef Sudek. Syn malíře pokojů se narodil v Kolíně a veškeré všeobecné vzdělání získal na venkovské škole v Nových Dvorech u Kutné Hory. Byl spíše samouk, i když studoval též na Státní grafické škole v Praze. Před tím se vyučil knihařem. Byl členem Klubu fotografů – amatérů na Žižkově a členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Narukoval do první světové války a z italské fronty se vrátil bez pravé ruky. Nějaký čas žil v karlínské Invalidovně. Odtud pochází jeho první významný cyklus „Z Invalidovny“, který vznikl v letech 1922 - 1927. Odmítl úřednické místo a věnoval se svému životnímu poslání. Jeho dílo naplňuje od začátku 20. století všechny vývojové stupně, jimiž prošla moderní fotografie. Od dvacátých let se inspiroval Prahou. Známé jsou jeho cykly „Podzim ve Stromovce“, „Vltavská nábřeží“ nebo „Interiéry“ (pořízené těsně před dostavbou chrámu sv. Víta). Inspiraci však nacházel i v přírodě: cykly „Slovenská krajina“, „Krajina u Žebráku“, „Krajiny jižních Čech“, „Polabské krajiny“ apod. Do začátku druhé světové války se Sudek věnoval rovněž reklamní, reprodukční a portrétní fotografii. Od roku 1940 si vytváří neopakovatelný styl kontaktních fotografií, jimiž zpracovává svá osobní témata řazená do rozsáhlých a časově náročných cyklů. Tehdy začíná vrcholit jeho individuální přínos světovému umění. K jeho dalším hlavním cyklům patří např. „Skleněné labyrinty“, „Labyrinty“ či „Vzpomínky“. Josef Sudek se účastnil nesčetných výstav doma i v zahraničí. Vydal několik fotografických publikací o Praze a Pražském hradu. Jeho první monografie vyšla v roce 1956 v Praze. Po jeho smrti vyšlo doma i ve světě velké množství knih o jeho životě a díle.

samostatné výstavy / výběr

1976Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
Moravská galerie, Brno
Neue Galerie v německých Cáchách
1932Krásná jizba, Praha

povolání

1936nakladatelství Družstevní práce (1927-1936)

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.