Archiv výstav

Hynek Alt

Fotograf

1. 6. — 24. 6. 2007
Sdílet výstavu:
frame
Fotograf

Hynek Alt: Fotograf. Jméno Příjmení: Povolání. Vizitka, sebe-identifikace, sebe-stylizace. V případě fotografie přesněji řečeno: autoportrét. V případě fotografa Hynka Alta přesněji řečeno: video cizí osoby.

Vernisáž: 31.5.2007
Kurátor: Helena Blašková

Hynek Alt: Fotograf. Jméno Příjmení: Povolání. Vizitka, sebe-identifikace, sebe-stylizace. V případě fotografie přesněji řečeno: autoportrét. V případě fotografa Hynka Alta přesněji řečeno: video cizí osoby.

Hynek Alt: Fotograf. Autor: Název díla. Podpis, sebe-stvrzení, sebe-vyjádření. Zároveň však dvojí odstup: fotograf Hynek Alt zobrazuje Fotografa pohyblivým obrazem cizí osoby. Možná se právě s fotografií loučí a distancuje od ní (teprve až se kapitola uzavře, lze ji jasně vymezit - Hynek Alt: Fotograf).

Možná lze obraz Fotografa vytvořit teprve tehdy, když hranice fotografie překročíme a nahlédneme ji zvenčí, z jiné roviny, třebas obrazem v pohybu. Bylo by však až příliš triviální přisuzovat fotografii statičnost. Mnohem spíše se tu pohybujeme na samotné její hranici. Přešlapujeme na ní. Je to podobně bezcílné potulování se na okraji, jaké kdysi představil Hackenschmied v Bezúčelné procházce, filmovém portrétu fotografického gesta. Alt jej ovšem minimalisticky ořezává a vsazuje do ateliéru; dává Fotografovi minimum prostoru, aby jej přinutil ukázat, co v něm skutečně je: bezúčelnou procházku redukuje na přešlapování (nejmenším modelem tohoto pohybu je pak skenování pohledem).

Destilátem z Fotografa není nic jiného, než jeho gesto: těkání pozornosti, zkusmé ohmatávání, přibližování se a vzdalování. Flusser označuje toto skákavé hledání fotografického gesta jako 'fenomenologickou pochybnost', pokouší se totiž přiblížit k jevům z mnoha hledisek: 'Fotograf pochybuje, ale je to jiná pochybnost než vědecká, náboženská nebo existenciální, je to nový druh pochybnosti, kdy váhání a rozhodování jsou rozemílána na zrnka - je to kvantující, atomizující pochybnost.' Fotograf nezaujímá jediné výlučné hledisko, nýbrž realizuje jich tolik, kolik je jen možné (závěrka cvaká bez ustání). Jaké je to místo, jež zaujímá, jaký je to postoj?

V nehybném bodě světa, jenž se točí. Ani tělesném, ani beztělesném
a ani odkud, ani kam; v tom nehybném bodě, tam je tanec,
ani však zastavení, ani pohyb. Ale nenazvi to utkvělostí,
když se tam pojí minulost a budoucnost.
Pohyb ani odkud, ani kam a ani vzestup, ani sestup. Až na ten bod, nehybný bod,
nebyl by žádný tanec, a je jenom tenhle tanec.
Mohu jen říci, byli jsme tam: ale kde, to nevím.
A nevím též, jak dlouho, to by znamenalo určovat to v čase.
(T.S. Eliot, Čtyři kvartety)

Jakkoli bývá fotografické gesto přirovnáváno k dravému, číhavému gestu lovce, stojí mimo kategorie aktivního a pasivního, neboť fotograf a aparát v něm splývají v jedinou nedělitelnou funkci. Jak praví ve svém autoportrétu Jean-Luc Godard, autor není tvůrcem ani producentem, nýbrž nejvíce ze všeho příjemcem-přijímačem: 'kamera pro mne není puškou, neboť není nástrojem, který vysílá, nýbrž nástrojem, který přijímá'. Autoportrét by potom neměl ukazovat umělce samotného, nýbrž to, co vnímá: nikoli co s filmem či fotografií dělá on, ale co tato média dělají s ním.

Co ukazují Altovy obrazy vidíme. Co vidí jeho Fotograf? Samozřejmě Hynka Alta: Fotografa. Sebe sama může člověk vidět vždy jen jako obraz.

Tomáš Dvořák

Zobrazit víceZobrazit méně

Hynek Alt

*1976 , Kutná Hora
Žije a pracuje v Praze

studia

2006absolvoval v rámci MFA programu na State University of New York at New Paltz
absolvoval v rámci MFA programu na State University of New York at New Paltz
2004-2006Fulbright stipendium na State University of New York at New Paltz 2001absolvoval magisterské studium na katedře fotografie na pražské FAMU 2000roční stáž na Middlesex University, Fine Art Campus, Londýn, VB 1998absolvoval bakalářské studium na katedře fotografie na pražské FAMU

samostatné výstavy / výběr

2007(plánovaná) Galerie 35, Berlín, Německo 2007(plánovaná) BASTART galerie, Bratislava, SR 2007Fotograf, Ateliér Josefa Sudka, Praha 2006Kniha Manwomanunfinished, multimediální centrum Kibla , Maribor, Slovinsko 2006Kniha Manwomanunfinished, galerie Fotografija, Ljubljana, Slovinsko 2006Exposed Appearance, veřejná prezentace v CEC Arts Link, New York, USA 2006Projekt Dokumentace, 932 2nd Avenue, New York, USA 2005Exposed (společně s Aleksandrou Vajd), Vitrínka P. A. S., Praha 2005You Look Like I Look (společně s Aleksandrou Vajd), České centrum, New York, USA 2002Pulse, Měsíc fotografie, Bratislava, SR 2001Edge, Galerie fotografie, Liberec 1999Unclear Connections, galerie Papyrus, Nymburk 1999Blue, galerie Velryba, Praha

monografické knihy a publikace

2004ManWomanUnfinished 2004Stolen Stock 2001London 2001Pulse

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.