Archiv výstav

- kunstWerk

Heimlichův manévr

27. 1. — 4. 3. 2016
Sdílet výstavu:
frame
Heimlichův manévr

Tvůrčí formace kunstWerk opět po pěti letech vystupuje z poustevny tichých weekendů, aby instalovala svůj kabinet usebrání, práce a pohody, tentokrát v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě.

Vypuzení jako metoda K určitému typu dušení dochází při nešťastné kolizi dvou činností probíhajících přibližně v jednom místě a čase, totiž při dýchání a jedení. Stejně jako když se v úzké křižovatce srazí dvě auta a dál nepokračuje ani jedno, tak také v prvním případě obě činnosti rázem ustanou. Zatímco přestat najednou jíst jednoho v tu chvíli neporazí, s náhle ukončeným dýcháním se to má hůř. Nejíst lze dlouho, nedýchat jen žalostně krátce. Jako duch v posledku vždy vítězí nad hmotou, tak i dech triumfuje ve své důležitosti nad soustem. A tak sousto, vědomo si své věčné druhořadosti, vykoná trucovitě ďáblovu práci. Nemá-li ovšem v tuto fatální chvíli dojít k potupující výhře sousta, musí nastoupit metoda, jež hmotu vypudí. Pokud se tak stane a sousto je vypuzeno, dojde tímto aktem k jeho zásadní transformaci. Sousto už nikdy více není jídlem. Tuto prostou transformační metodu používá pro svou práci také tvůrčí formace kunstWerk. Dalo by se říci, že jde ve výsledku vždy o metamorfované vypuzeniny. Bez výjimky se zde střetáváme s výchozími výjevy a objekty, které jsou obecně známé a snadno rozpoznatelné, nečelíme čemusi neznámému, ba naopak; profánní a obligátní zjevnost, samozřejmost a poznanost vstupních elementů je až „dusivá“ a navýsost nevýtvarná. Následující manévr, ve svém záměru metodicky insitní, je však razantně zpochybňuje jak v rovině viditelného, tak také obsaženého, což koná jednoznačně pro jejich záchranu. Smysl pak dvakrát dává, že kunstWerk našel své útočiště v chatové oblasti – fyzicky i významově. Chata je vypuzeninou civilizace (nebo přinejmenším urbanizace) z její vlastní přemíry. Vznikla z „dušení se“. Je vydáveným domem, přesto domem není. Je bytím vypuzeným do přírody a právě proto není bytím v přírodě. Chata je ryzí žitá tvorba a arci uměním není. Čím tedy k čertu je?! Vpravdě snad masovým transformátorem tíhy hmoty v energii ducha.
Dr. Ludwig Hirsch
Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

- kunstWerk

KunstWerk je tvůrčí formace, ustavená po zhruba dvacetileté spolupráci zakládajících členů v roce 2000 a ve víceméně nezměněné podobě tak setrvávající dodnes. kunstWerk má dva členy zakládající, jednoho člena in Memoriam a proměnlivý počet členů externích. Kromě vlastní tvůrčí činnosti v oblasti výtvarného umění se věnuje i činnosti kurátorské a teoretickým studiím. Členové kW se zabývají též duchovní obrodou společnosti a stáli u zrodu chatařské církve Sekula, kde se věnují misijní a pastorační činnosti.

samostatné výstavy / výběr

2013Ausflug, Galerie a Dílna Baobabu, Tábor 2010Mein Heim, Galerie Josefa Sudka, Praha 2010Nevadí, Nová scéna ND, Praha 2004Heimliche Ausstellung, galerie Concordia, Praha 2001Wochenendhäusergesamtkunstwerk, U medáků, Praha

publikační činnost

2012Kniha chat, Revolver Revue, 2012, Praha 2007Kapesní katalog kunstWerku, kunstWerk, 2007, Praha a okolí

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.