Archiv výstav

Jan Svoboda, Josef Sudek, Ze sbírky skupiny PPF

Komparace II

1. 7. — 30. 8. 2015
Sdílet výstavu:
frame
Komparace II

Miniaturní volná replika dávné výstavy, tentokrát konstruovaná ze Sudkových a Svobodových děl ve sbírce PPF a dokumentárních fotografií přátel a pamětníků.

kurátoři | Zdeněk Kirschner a Pavel Vančát
svolení k instalaci | Stanislav Kolíbal
dokumentační fotografie | Jiří Poláček (Roudnice), Tono Stano (Sudkův ateliér), Iren Stehli (byt Jana Svobody)

„A to byl počátek podivného vztahu. Protože z nás nemohli být přátelé. Bál jsem se ho a byl mnohem starší. Šokovalo ho, že toho o něm a o jeho práci tolik vím. A dával jsem mu velice ošidné otázky. Říkával, „Na takové věci se ani neptej, nebo špatně skončíš“.“ Jan Svoboda v rozhovoru s Libou Taylor, British Journal of Photography, 18. června 1982, str. 646–649.

Musím přiznat, že k této výstavě mě vlastně dovedla lenost a sebestřednost. Když jsem byl osloven, abych se ujal tradičního „sudkovského“ letního termínu v Ateliéru Josefa Sudka, začal mi v myšlenkách rezonovat Sudek především v roli velkého vzoru fotografa Jana Svobody. Sudkovu tvorbu jsem si chtěl ve srovnání se Svobodou osahat tak jako tak, jen to bohužel již dávno učinili jiní. Prišlo mi tedy nakonec nejvhodnější to prostě a jednoduše připomenout.

Když Jan Svoboda v roce 1983 opouštěl po vzájemně ohleduplné dohodě (a po dvanácti letech rostoucích problémů a únavy) místo fotografa Uměleckoprůmyslového muzea, dostalo se mu (pro v podstatě technického zaměstance) zvláštního uznání: muzeum mu ve spřátelené Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem uspořádalo komparační výstavu s jeho odvěkým vzorem, která Svobodu vlastně oficiálně korunovala na Sudkova nástupce. Vlídný vyhazov s oficiálními poctami byl vyjádřením dvojaké role Svobody vůči muzeu i na poli českého umění: na jedné straně trpěný svéhlavý bohém, na druhé straně politováníhodný skrytý génius.

Výstavu Sudek / Svoboda. Komparace I připravil tehdejší kurátor fotografie Uměleckoprůmyslového muzea Zdeněk Kirschner, netradičně konfrontační, až typograficky pojatou instalaci s použitím kovových tyčí navrhl Svobodův souputník Stanislav Kolíbal. Výstava byla počátkem poslední etapy Svobodova života i tvorby, kdy se občasně znovu vracel k fotografování, ale zdravotní a existeční potíže jej neustále srážely až k předčasnému konci.

Tato miniaturní volná replika dávné výstavy, tententokrát konstruovaná ze Sudkových a Svobodových děl ve sbírce PPF a dokumentárních fotografií přátel a pamětníků, je připomínkou dvou stěžejních autorů české fotografie a snahou znovu načrtnout, snad s větším odstupem a nadhledem, siločáry jejich příbuzenství a vlivů.

Pavel Vančát, červen 2015 

Herec Richard Gere navštívil výstavu Sudek – Svoboda/Komparace II. v pražském Ateliéru Josefa Sudka (zobrazit PDF)

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Jan Svoboda

*1934-07-27
1990-01-01

studia

1950studia scénického výtvarnictví na Škole uměleckého průmyslu v Praze (1950-1954)

samostatné výstavy / výběr

1983komparativní výstava s Josefem Sudkem v Roudnici nad Labem 1982výstava v londýnské Photographer’s Gallery a v Museum of Modern Art v Oxfordu 1975souborná výstava v Domě pánů z Kunštátu v Brně 
souborná výstava v Domě pánů z Kunštátu v Brně
1968první samostatná výstava v Galerii na Karlově náměstí v Praze 
první samostatná výstava v Galerii na Karlově náměstí v Praze

povolání

1963jako jediný fotograf se stává členem skupiny Máj 1956začíná fotografovat

Josef Sudek

*17.3.1896
15.9.1976, Praha
Světově proslulý český fotograf Josef Sudek se narodil v roce 1896 v Kolíně a zemřel v roce 1976 v Praze. Jednou z nejproslulejších osobností českého kulturního života se stal doma i ve světě uznávaný český fotograf Josef Sudek. Syn malíře pokojů se narodil v Kolíně a veškeré všeobecné vzdělání získal na venkovské škole v Nových Dvorech u Kutné Hory. Byl spíše samouk, i když studoval též na Státní grafické škole v Praze. Před tím se vyučil knihařem. Byl členem Klubu fotografů – amatérů na Žižkově a členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Narukoval do první světové války a z italské fronty se vrátil bez pravé ruky. Nějaký čas žil v karlínské Invalidovně. Odtud pochází jeho první významný cyklus „Z Invalidovny“, který vznikl v letech 1922 - 1927. Odmítl úřednické místo a věnoval se svému životnímu poslání. Jeho dílo naplňuje od začátku 20. století všechny vývojové stupně, jimiž prošla moderní fotografie. Od dvacátých let se inspiroval Prahou. Známé jsou jeho cykly „Podzim ve Stromovce“, „Vltavská nábřeží“ nebo „Interiéry“ (pořízené těsně před dostavbou chrámu sv. Víta). Inspiraci však nacházel i v přírodě: cykly „Slovenská krajina“, „Krajina u Žebráku“, „Krajiny jižních Čech“, „Polabské krajiny“ apod. Do začátku druhé světové války se Sudek věnoval rovněž reklamní, reprodukční a portrétní fotografii. Od roku 1940 si vytváří neopakovatelný styl kontaktních fotografií, jimiž zpracovává svá osobní témata řazená do rozsáhlých a časově náročných cyklů. Tehdy začíná vrcholit jeho individuální přínos světovému umění. K jeho dalším hlavním cyklům patří např. „Skleněné labyrinty“, „Labyrinty“ či „Vzpomínky“. Josef Sudek se účastnil nesčetných výstav doma i v zahraničí. Vydal několik fotografických publikací o Praze a Pražském hradu. Jeho první monografie vyšla v roce 1956 v Praze. Po jeho smrti vyšlo doma i ve světě velké množství knih o jeho životě a díle.

samostatné výstavy / výběr

1976Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
Moravská galerie, Brno
Neue Galerie v německých Cáchách
1932Krásná jizba, Praha

povolání

1936nakladatelství Družstevní práce (1927-1936)

Ze sbírky skupiny PPF

Zřejmě největší soukromá umělecká sbírka československé a české fotografie v současné době čítá 1 721 děl od 128 autorů (údaj k lednu 2015). Jsou zde zastoupeny fotografie například Josefa Sudka, Františka Drtikola, Jaromíra Funkeho, Ivana Pinkavy, Tono Stana, Emily Medkové, Jaroslava Rösslera, Václava Jiráska a dalších. Sbírka PPF | náhledy fotografií

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.