Archiv výstav

Miroslav Machotka

Konstelace

14. 4. — 20. 5. 2023
Sdílet výstavu:
frame
Konstelace

vernisáž: 13. 4. 2023

-

kurátor výstavy: Petr Vaňous

Miroslav Machotka (1946) patří mezi výrazné solitéry české fotografie.

Jeho autorská citlivost rezonuje s tematizací všednosti. Opakující se skutečnost v sobě skrývá jádro silné poetiky, která se vyjevuje prostřednictvím „tvarosloví každodennosti“, coby zastřeného vhledu nebo totální situace. Fotografie tu funguje jako KONSTELACE zastavená v čase, jako statický otisk toho, co se neustále proměňuje a co uniká zvěcňujícímu lidskému zraku. Konstelace je jedinečná atmosféra vylovená z proudu pozornosti a vědomí.

Autor, když hovoří o svých fotkách, respektive o námětech, které nalézá v prostředí města, zmiňuje fascinaci tzv. přechodovými jevy. Pokud pomineme přesný význam „přechodového stavu“ jako fyzikálního děje probíhajícího mezi dvěma ustálenými stavy, pak ho lze vnímat také jako metaforu pro zájem o určitá rozhraní a proměnlivá vztahová pole. Ta mohou být fotografií jasně vymezena a vizuálně definována, nebo naopak zastřena a převedena ve zrakový jinotaj. Záleží na tom, o jaký jev se jedná, z jakého úhlu pohledu a z jaké vzdálenosti je vnímán a následně zachycen.

Jsou-li někde jasně rozlišitelné vztahy mezi „figurou a místem“, rozuměj mezi předmětným stavem a prostředím, z kterého vyrůstá, nebo do kterého se včleňuje, jinde se realita překrývá v několika vrstvách a vytváří clonu pro významovou jednoznačnost. Právě situace, které odcloňují jasný výjev, podporují citlivost vůči realitě jako neustálému procesu transformace. Místo a jeho zachycení souvisí u Miroslava Machotky často s fotografickou tematizací proměny. A je to právě proměna, která do sebe integruje dvojí zakládající zkušenost. Jednak zkušenost konkrétního místa, které se v reálném čase mění buď vlivem přírody, nebo zásahem člověka, jednak zkušenost vědomí, jehož pohyb ovlivňuje priority smyslového vnímání na horizontu dne. KONSTELACE jsou potom průsečíky těchto dvou zkušenostních množin, v nichž se prolíná lidský čas s civilizačním věkem.

Miroslava Machotku jakoby fascinovaly nejvzdálenější okraje mohutného toku civilizačního provozu, odlehlá místa zastavených vývojových změn, polozapomenuté záhyby ztuhlé všednosti, kde se projevují regresivní a rezistenční aktivity vše obnovující přírody klíčící uprostřed lidského díla a napříč všem snahám o projevy civilizační nesmrtelnosti. Lidský čas se tu zrcadlí jako melancholická dočasnost. Městský organismus je plný překvapujících zákoutí a časových zapouzdření, v nichž se potměšile odráží odvrácená tvář parciálních jevů. Ta tvář, která promlouvá o vřazení lidského vědomí do časoprostorových souřadnic, jimž dává otisk lidského pohledu smysl a význam. Jsou tu však i rozvratné trhliny a průhledy do světa, který člověka nepotřebuje. „Hmota“ městského života v sobě obsahuje i prvky cizorodosti. Toho, co prosvítá strukturami městských tkání jako palimpsest a co děsilo již Charlese Baudelaira. Jakési memento prostupující lidské snažení, jehož stopy nesou degradované povrchy, rozrušené materiály a paměťová torza vzdálené i blízké minulosti. Torzální svět, který nikdy nebude sestaven ve stabilní a dokonalý celek, neboť vše podléhá nemilosrdnému času a mizí v jeho víru.

KONSTELACE jsou fotografickým zastavením toho, co roste i toho, co se rozpadá a zaniká v rámci jednoho jediného vjemu. V jednom momentu se sjednotí protiklady a vytvoří rozpornou situaci. Její dramatičnost spočívá v situaci samotného člověka. V jeho schopnosti projektovat se do věcí, prostorů a prostředí, které by jinak zůstaly opuštěné, němé a prázdné. Fotografický vklad Miroslava Machotky má příchuť hrabalovské nostalgie, boudníkovského zraňování a proustovské ztracenosti. Drobná nuance vztahů mění konstelaci, nebo ji zcela vymaže ze stavu viditelnosti. Těsně předtím, než k tomu dojde, zmáčkne Machotka spoušť. 

Petr Vaňous, Praha, březen 2023

 

Zobrazit víceZobrazit méně

Miroslav Machotka

*22. května 1946 , Roudnice nad Labem

studia

1964—1969Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha 1961—1964Gymnázium v Roudnici nad Labem

samostatné výstavy / výběr

2017Dům Gustava Mahlera, Jihlava;
Galerie 34, Brno
2016Oblastní galerie, Liberec 2015Leica Gallery Praque, Praha;
Fotografická galerie Fiducia, Ostrava
2014Ars Pragensis, Praha 2012Hornický skanzen Mayrau, Kladno – Vinařice
(s Jaroslavem Benešem)
2011Galerie Františka Drtikola, Příbram
Galerie „Pusta“ – Centrum Kultury, Katowice
2010Fotograf studio, Praha
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

kolektivní výstavy / výběr

20191989 Národní galerie, Praha 2015Czech Fundamental, Museo di Roma
in Trastevere, Řím;
Následovníci Jana Svobody,
Moravská galerie v Brně, Brno
2013Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň,
Galerie Ladislava Sutnara
2012Cesta světla, Regionální muzeum, Kolín;
Element F, Moravská galerie v Brně, Brno
2010Úniky a návraty, Československá fotografie a surrealismus, Moravská galerie v Brně 2009Mimo zonu, Langhans Galerie, Praha;
Česká fotografie 20. století, Kunst und
Ausstellungshalle, Bonn

zastoupení v galeriích a sbírkách

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec
Moravská galerie v Brně
Galerie hlavního města Prahy
Muzeum Sztuky, Lodž
Nichietsu, Tokio
The museum of Fine Art, Houston
Muzeum of Modern Art, San Francisco
International Center of Photography, New York
Museé de l’Elyseé, Lausanne

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.