Archiv výstav

Jolana Havelková

Krajina 06

24. 10. — 25. 11. 2007
Sdílet výstavu:
frame
Krajina 06

Krajina kolem Kolína je pověstná poměrně málo zvlněným terénem polí a plání. Nejeden Čech, zvyklý na zalesněné šťavnaté kraje, je na takovém místě fascinován otevřenou podívanou, hloubkou pohledu daleko do polabské roviny, která nakonec přechází v téměř p

Vernisáž: 23.10.2007

Koncepce výstavy: Helena Blašková, Pavel Vančát

Krajina kolem Kolína je pověstná poměrně málo zvlněným terénem polí a plání. Nejeden Čech, zvyklý na zalesněné šťavnaté kraje, je na takovém místě fascinován otevřenou podívanou, hloubkou pohledu daleko do polabské roviny, která nakonec přechází v téměř panenský horizont. Jolana Havelková tuto kresebnou, jen občas narušenou linku obzoru svým způsobem dotváří a také abstrahuje. Nejde jí při tom o potvrzení či vyvrácení viděného, ale spíš o možnost, jak se podělit o zkušenost života v tomto určitém typu krajiny.

Číslo v názvu výstavy naznačuje, kromě časového kontextu práce, také možnou sériovou variabilitu, odvozenost a reprodukovatelnost jednotlivých krajin. Ambivalence konkrétního (roku) a virtuálního (sériové číslo) prostupuje celým projektem a je podpořena i zvolenou technikou a námětem. Jolana Havelková se skrz svůj telefon dívá daleko do krajiny, daleko za obzor, ale pomíjí přitom možnou hloubku obrazu. Velmi nízké rozlišení obrazových bodů mobilního přístroje jde proti logice věci, protože oproti citlivější technice s vysokým rozlišením, obraz abstrahuje a generalizuje formy, barevnost i prostor. Fotografie zanimované do projekčního pásma tím ještě více podtrhují archetypální monotonii Polabí. Rázem se ocitneme uprostřed širých pustých plání, možná sněhových, možná písečných a možná i mořských, kde tvary a podoby poskytují jen malou podporu konkrétním představám a vzpomínkám a pouze pohledem na horizont se ubezpečíme, že stále stojíme nohama na zemi.

Horizont charakterizuje podobu i povahu každého území a také ho ohraničuje a vymezuje od jiných krajů. Díky horizontu jsme spjatí s konkrétní situovaností a vytváříme si jasné stanovisko. Obzor je zřejmou linií oddělující oblohu od země, ale zároveň zdánlivou pomyslnou čárou. V ideální podobě je nultou zeměpisnou rovnoběžkou, která leží v nulté nadmořské výšce. Autorka rozšiřuje tuto horizontální hranici viditelnosti, aby nás nepřímo navedla k určité prvotní, původní krajině 0 - k pustině. Ta by totiž mohla být právě onou vyabstrahovanou matricí, pratypem krajiny, který nám zprostředkuje jiné perspektivy pohledu, s jinou logikou života a s jiným způsobem obývání světa.

Krajina 06 není ani intelektuálním konstruktem, ani pouhou smyslovou impresí, ale především krajinářským zážitkem, rituálním prožitím rodné krajiny, které je přirozenou dimenzí světa a které napomáhá zachovat si smysl a cit pro pozemský svět.

Helena Blašková

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

Jolana Havelková

Kolín
Fotografka, pedagožka a kurátorka Působila na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Mezi lety 1993–2009 byla organizátorkou a kurátorkou fotografického festivalu Funkeho Kolín. Spolupracovala s Galerií U Řečických a s Pražským domem fotografie. Přednáší, vede dílny a workshopy, převážně zaměřené na fotografii (mj. FAMU v Praze, dílna Obraz, hudba, zvuk; Umění spojení GASK, Kutná Hora).

studia

1996 Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, SU v Opavě (MgA.) 1996-1999 1991Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,  SU v Opavě (BcA.) 1991-1993 1981Gymnázium Kolín 1981-1985

samostatné výstavy / výběr

2015Na hrazdě, Fotogalerie NIKA, Oblastní galerie v Liberci 
Zvuk obrazu (s Lucií Vítkovou), Památník Leoše Janáčka, Brno
2013Mimo plán (s Michalem Škodou), Galerie Fiducia, Ostrava 2012Pravidelná dávka emocí, Altán Klamovka, Praha 2011U nás, Galerie Caesar, Olomouc 
Návrh na změnu partitury, Školská 28, Praha
2010Původní plán, Galerie současného umění a architektury, České Budějovice 2007Krajina 06, Ateliér Josefa Sudka, Praha 2006Fotografické deníky, Festival Boskovice, Muzeum Boskovicka 2004Něco o mně, Galerie Raketa, Ústí nad Labem 2002Dočasná setkání, Galerie Václava Špály, Praha 2001Krajina uvnitř a venku, Galerie Samson, Lipnice nad Sázavou 2000Kousnutí, Galerie V zahradě, Kolín 
Co zbylo z léta, Malá galerie České spořitelny, Kladno

kolektivní výstavy / výběr

2016Partitury 50x50, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha
Double Take: Drawing and Photography, 
The Photographers’ Gallery, Londýn, VB
2015Czech fundamental, Museo di Roma in Trastevere, Řím, Itálie 2014Vivat musica!, Veletržní palác, Národní galerie v Praze 
Vnitřní okruh v současné české fotografii, 
Muzeum umění Olomouc 
Vy troubo! Pro Jiřího Koláře, Velká galerie zámku  v Hradci nad Moravicí
2013Vnitřní okruh v současné české fotografii, GHMP,
Městská knihovna v Praze 
Echofluxx 13, Mezinárodní festival nových médií, 
umění a experimentální hudby, Trafačka aréna, Praha
2012 Druhotvary 3, Interpretace partitur Leoše Janáčka, 
Památník Leoše Janáčka v Brně
2011Současná česká krajina, Galerie moderního umění  v Hradci Králové 2010Zpřítomnění VI, Areál kláštera Rosa coeli, synagoga, 
Dolní Kounice
2009Czech Photography of the 20th Century, Bundeskunsthalle, 
Bonn, Německo
2008Fotogenie identity, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Zpřítomnění V, Areál kláštera Rosa coeli, synagoga, 
Dolní Kounice
2006Autoportrét ve fotografii, Galerie Františka Drtikola, Příbram 2005Česká fotografie 20. století, Městská knihovna, GHMP, Praha 2002Akt v české fotografii 1960–2000, Fotobienále – Měsíc fotografie, 
Moskva
2000Akt v české fotografii, Císařská konírna Pražského hradu, Praha; 
Muzeum umění Olomouc

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.