Archiv výstav

Michaela Thelenová

Krajiny

27. 10. — 27. 11. 2005
Sdílet výstavu:
frame
Krajiny

Současná fotografie prochází emancipačním procesem. Její podoby se stávají více sondami do oblastí definicí a jsou zkoumáním, čím může fotografie být jako médium uchopitelné v současném světě plném paradoxů a změněných paradigmat.

Současná fotografie prochází emancipačním procesem. Její podoby se stávají více sondami do oblastí definicí a jsou zkoumáním, čím může fotografie být jako médium uchopitelné v současném světě plném paradoxů a změněných paradigmat. Fotografie své světlo uchopuje už ne jenom jako hru se zaznamenaným výjevem, ale snaží se o novou podobu mimo tuto oblast. Uvědomuje si čím dál víc změny ve hře s „aparátem“ a jeho subjektem . Záleží víc na tom, kdo stojí za ním a jak jeho funkce poslouží myšlenému. Současní umělci více přispívají k dekonstrukci obrazu a posouvají estetiku záznamu směrem k volnému asociačnímu poli.

Tuto osvobozenou asociační hru s médiem fotografie rozvíjí také cyklus „Krajiny“ Michaely Thelenové. Cyklus čerpající z krajiny je podrobován metanaracím. Námět autorka volně „přesouvá“ mezi médiemi či jejich významy. Tedy motivem a předlohou fotografie se pro ni stává skutečná krajina, ovšem ne krajina zaznamenána přímo, ale jako snímek krajiny na monitoru počítače, či jako snímek krajiny zapojený do webové stránky. Tím, zdá se, jsou ironizovány postupy klasické fotografie na cestě k informacím. Co nutí autorku k propojení těchto zdánlivých neslučitelností? Thelenová upozorňuje na reprezentaci uměleckého díla -krajiny (Derrida), která je vnímatelnou a hmatatelnou součástí virtuálních „oken“ webových stránek. Tyto „okna“ nejsou dalším zdrojem informací, ale stávají se nepostradatelnou součástí krajiny. Vztahu fotograf – krajinář poskytuje autorka taktéž své osobité vymezení. Nechápe zachycenou krajinu jako duchovní poselství, ale všímá si jednotlivých typologií krajiny. Jsou to předobrazy samotných krajin – jejich archetypické znaky. Autorka uskutečňuje tedy následující proces:

1. Vyfotografuje reálnou krajinu digitálním fotoaparátem. 2. Přenese záznam do počítače a případně ho upraví. 3. Vytvoří webovou stránku se snímkem krajiny. 4. Naprogramuje stránku a převede fotografií do prostředí internetu. 5. Přefotí přímo z monitoru příslušnou stránku a převede tedy internetovou formu zpět do fotografie.

Tato nesmyslná hra s různými technologiemi a aplikacemi slouží autorce k převrácení významů a poselství těchto technologií. Počítač ztrácí své praktické využití a je umělkyní využíván ke zcela jiným účelům, než byl původně vytvořen. Michaela Thelenová záměrně ironicky podrobuje tuto absurdní cestu k získání napětí znejistěním fungování daného systému. Nakonec se dá říct, že fotografie nejsou zcela zbaveny určité poetiky. Jednotlivé výjevy ukazují snahu po propojení (i když lehce ironicky) klasické krajinářské fotografie s informačními technologiemi webu a internetu.

František Kowolowski/ kurátor výstavy

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Michaela Thelenová

studia

1994odborný asistent, Ateliér fotografie, Fakulta užitého umění a designu,Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1987Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / Pedagog (1987-1993)

samostatné výstavy / výběr

2005ProjektRoom. Galerie Futura Praha/ Upozornění. Galerie Špejchar Chomutov 2003Víkend. Galerie U bílého jednorožce, Klatovy/ HOAX. Dům pánů z Kunštátu Brno 2002Galerie Jídelna Česká Lípa/ Galerie Emila Filly Ústí nad Labem/ Galerie G4 Cheb/ Kaple sv.Isidora Kováry 2001New Fashion. Galerie G 99 Brno/ Galerie Telecom Louny 1999Lidé. Caffé Dessert Brno/ 1998 Galerie Suterén Ústí nad Labem 1996Oblékání. Galerie U dobrého pastýře Brno/ Malá výstavní síň Liberec 1994Galerie Emila Filly Ústí nad Labem 1993Diplomová práce, Výstavní síň SKS Chomutov 1992Galerie Suterén Ústí nad Labem

zastoupení v galeriích a sbírkách

Centrum pro současné umění Praha Galerie Futura Praha Galerie Klatovy / Klenová Klatovy Moravská galerie Brno Národní galerie Praha

ocenění

Nominace: 2003 Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.