Archiv výstav

Tomáš Pospěch

Kurátorská práce/ Reloaded

18. 1. — 28. 2. 2013
Sdílet výstavu:
frame
Kurátorská práce/ Reloaded

Tomáš Pospěch hrá vo svojom najnovšom projekte úlohu archeológa, bádateľa, fotografa, teoretika, kurátora a diváka súčasne.

Tomáš Pospěch
Kurátorská práce / Reloaded
18.1. - 28.2.2013

Ak vám názov výstavy evokuje nejakú pragmatickú fyzickú činnosť, ako napríklad pestovateľské práce, nie ste ďaleko od pravdy. Tomáš Pospěch hrá vo svojom najnovšom projekte úlohu archeológa, bádateľa, fotografa, teoretika, kurátora a diváka súčasne; to všetko vo vzťahu k vlastnej fotografickej prehistórii. Pre niekoho predovšetkým dokumentárny fotograf s presahmi ku konceptuálnym formám sa symbolicky vracia ku svojim začiatkom premýšľania o fotografickom médiu. V kurátorskom výbere veľkoformátových zátiší z druhej polovice 90. rokov 20. storočia sa odráža vtedajšia fascinácia možnosťami klasického média, ale i cestami, ktoré tradičné prístupy podrobujú analytickému bádaniu. Kľúčové miesto zastávajú pokusy s negatívom či fotografiou meniacou sa v čase alebo skúmanie jej vlastnej priestorovosti v podobe predstavenia „tretej strany fotografie“. Vedomá práca s „chybou“ (v tomto prípade napadanie prachu na pôvodný negatív, fotografiu či reprodukciu) je z dnešného pohľadu zaujímavým pokusom presunúť pozornosť diváka z „obsahu“ fotografie na fotografiu ako nosič, akcentujúc pri tom negatív, rám, povrch fotografie či problematický vzťah originálu a reprodukcie.

Archeologicko-alchymistické pokusy so zakopávaním negatívov a pozorovaním vplyvov živej a neživej prírody či dobové interpretácie diel fotografických klasikov sa stretávajú premyslene adjustované v sugestívnom priestore bývalého ateliéru Josefa Sudka. Názov výstavy Kurátorská práce mimo iného akcentuje i zdanlivo neviditeľnú činnosť kurátora, ktorá je avšak pre každú výstavu absolútne zásadná. Prehliadka výstavného projektu Tomáša Pospěcha je miestami prekvapivým odkrývaním sedimentov uvažovania o médiu, o jeho recyklácii a prezentácii v časovom rozpätí dvadsiatich rokov. A súčasne rafinovanou kurátorskou hrou na seba samého.

Lucia L. Fišerová

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Tomáš Pospěch

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.