Archiv výstav

Ladislav Babuščák

Late Autumn - Early winter

6. 9. — 14. 10. 2012
Sdílet výstavu:
frame
Late Autumn - Early winter

Původem, vzorem a cílem umění jest ráj.

Původem, vzorem a cílem umění jest ráj. Vzor tohoto ráje jest zachováván především v srdci každého člověka;  člověk s ním přichází na svět;  patří k pokladu milosti přirozené; jest dědičný;  mimo to ráj nezanikl úplně; nebly vyhlazen beze zbytku;  trvá dále, ač se jeho tvářnost podstatně změnila, ač pozbyl mnohých výsad;  jest dosud viditelný v přírodě, v tvorstvu i v životě lidském. O jeho původním zřízení jsme poučeni ve Zjevení. Mimo to jsme k němu vedeni způsoby, o nichž učí věrouka.

Ráj jest původem umění už proto, že byl zvláštním dílem Božím, které bylo provedeno s úmyslem dáti člověku poznání krásy;  v ráji byla dána člověku řeč, byla stvořena žena, lidé obcovali s Bohem, nepodléhali smrti. Poznali všecku přírodu a dali jména tvorstvu. Tato jména byla posvátna a měla v sobě silu ovládající. Všecko, co lidi v ráji mluvili, bylo posvátné; jejich pohledy, pohyby a žádosti byly dosud lidským projevem Boží vůle. Byli obrazem a podobenstvím Božím. Jejich lidská sláva byla nezměřitelná, jejich duše vládly nad dosud mnoha ztracenými tajemstvími;  jejich těla neměli mezi tvorstvem hmotného soupeře, jejich krása byla dokonalá.

Cílem umění jest ráj už proto, že všecka lidská touha a obraznost se k ráji vrací. Umění vyhledává a poznamenává stopy ráje jako ukazovatele cesty. Poněvadž většinou bývají skryty a zastřeny, musí je umělec  hledati dosti pracně;  tři věci mu pomáhají hledati a poznávati: dedičná touha po ráji, osvícení a vnuknutí.
Úkolem umění jest tedy zachovávání ráje, rekonstrukce ráje a svědectví o ráji, pokud je to možno v časném životě.

Ráj nezanikl úplně;  nebyl vyhlazen beze zbytku;  udržuje se;  množství jeho zbytků jest ohromné a v tomto množství jest živoucí jednota, třebas není svědkem všeobecně zřejmá. Umění má tedy též úkol býti svědkem těchto dějin ráje po zrušení a rozptýlení.

Je-li každá sebemenší jednotlivost ze vzpomínek na ráj překrásná, pak jejich souhrn, který v sobě chováme a který snad nikdy ve svém živote nepřehlédneme v jeho úplnosti v jedné chvíli, jest pravým bohatstvím;  a tu třeba si vzpomenout, že ráj jest rozmetán po celém světě a že každý člověk skrývá v sobě, často jen nevědomky, jen nějaké  poměrně nepatrné zbytky.

Všechno co jest krásné, připomíná ráj a jest obrazem ráje; nezáleží vždy na obsahu a účelu té krásy, který v životě časném je mnohdy porušen; v ráji totiž tohoto porušení nebylo; tam nebyla krása ještě spojena s hříchem, neštestím a smrtí. Dědičná touha po ráji objevuje umělcovi rajský původ veškeré krásy zřejmé, to jest takové, která působí všeobecně na vnímavost lidskou, ať je to krásna těla, přírody, života, životnosti, osudu nebo myšlenky. Dědičná touha sídlí v nás a vychází z nás.

Osvícení přichází zvenčí. Původ jeho hledáme u Ducha Svatého, který jest nejvyšším dárcem a tvůrcem umění, jako Stvořitel je nejvyšším dárcem a tvůrcem krásy.

Jaroslav Durych
(z eseje “Poetika” - Essaye, 1929)

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

Ladislav Babuščák

*1985 , Prešov, Slovensko
Vystudoval fotografii na pražské FAMU. Ve své tvorbě se dlouhodobě zabývá konceptuální fotografií, estetikou a náboženskými symboly. Jeho tvorbu silně ovlivňuje film, křesťanství a jakákoliv forma heroismu. Pracuje s literárními i hudebními odkazy a zkoumá nové způsoby apropriace. Jeho cílem není originalita, ale postupnost. Věří v tradici, krásu a sílu fascinace a nemá strach z estetizmu. Absolvoval stáž na Ecole Nationale Superieure d´art v Nice ve Francii a stáž v Peggy Guggenheim Collection v Benátkach v Itálii. V roce 2006 ziskal cenu Epson Art Award - Best selected artist - na Art Cologne v Německu a v roce 2007 byl finalistou ceny NG333 v Praze. Žije a tvoří v Praze.

samostatné výstavy / výběr

2012I Was Born in Love With You – Galérie A.M.180, Praha   2010American Trilogy – Nová scéna Národního divadla v Praze  2009Picture vs. Reflection (společně s  Radqem Brousilem) – Galérie 35m2, Praha 200849 % Ouch!  51 % Yeah! (společně s Janem Šimánkem) – Galerie Školská 28, Praha  2007Sanctus – Galerie Velryba, Praha

kolektivní výstavy / výběr

2012Kolaboratorio No.2 – site specific projekt, Galerie Laboratorio, Praha  2011One day you will loose it all – 4 dny v pohybu, Praha  2011Glühend, gnadenlos, schön und blassrosa – České centrum Berlín, Německo  2011Unbearable Lightness of Being – Galérie A.M.180 , Praha 2010Selected Artists – Epson Kunstbetrieb, Dusseldorf, Německo 2010Bienále mladého umění – Dům U Kamenného zvonu, GHMP, Praha  2010Tina b. – Vernon Gallery, Praha 2009Cesta s B.P. (také spolukurátor) – GAMU, Praha  2009Historická práce – Galerie Václava Špály, Praha 2008  2009Young photograhers – Epson kunstbetrieb, Dusseldorf, Německo Game – GAMU, Praha 2007Šestka – Pražský dům fotografie, Praha  2007Epson winners – Miláno, Itálie  2007Finalisté (Cena Národní Galerie NG333 pro současné umění) – Národní Galerie, Praha 2006Art Cologne international art fair – Kolín nad Rýnem, Německo 2005 200666 – Galérie Velryba, Praha

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.