Archiv výstav

Markéta Othová

Mayday

21. 3. — 22. 4. 2007
Sdílet výstavu:
frame
Mayday

Ačkoli by se mohlo zdát, že se Markéta Othová sérií Mayday vrací k jedné fotografii z cyklu Staré zdroje, ve skutečnosti je záměr obou prací opačný.

Vernisáž: 20.3.2007

Kurátor: Helena Blašková

Ačkoli by se mohlo zdát, že se Markéta Othová sérií Mayday vrací k jedné fotografii z cyklu Staré zdroje, ve skutečnosti je záměr obou prací opačný. Spojuje je sice vnější podoba, sestávající ze soustředných bodových konfigurací, do protikladu je však staví pohyb, jenž obě práce ztělesňují. V případě snímku ze Starých zdrojů je to dostředivý pohyb, kterým skrze kruhové otvory na plochu filmu dopadají obrazy okolního světa, zatímco v sérii Mayday se jedná o odstředivý pohyb, kterým se do stran rozbíhají body na ploše jednotlivých fotografií. Snímek ze Starých zdrojů tedy postihuje obraz-vjem, jenž je zvnějšku izolován pomocí rámování, série Mayday naproti tomu obraz-afekci, jenž se vynořuje zvnitřku. Tento protiklad je umocněn užitím odlišných formátů fotografií, které implikují druhově rozdílné reakce pozorovatele. Jestliže velký formát věcných záběrů ze Starých zdrojů vyvolává senzomotorickou reakci, pak menší formát abstraktních kompozic ze série Mayday vede k čistě optické odezvě. Význam zde není konstruován skrze pohyb v prostoru instalace, která jednotným formátem a užitím černobílého materiálu spojuje obrazový materiál místně i časově zcela odlišného původu, jak je tomu v případě cyklu Staré zdroje, nýbrž prostým vizuálním uchopením. Všechny obrazy série Mayday jsou totiž pouhou variantou jediného obrazu. Vystupují před námi jako sekvence kruhových figur kaleidoskopu, které se sice bleskurychle přeskupují, zachovávají však symetrii, jež poukazuje k neviditelné síle vnitřního uspořádání optického stroje. Afektivní povahu těchto obrazů nepotvrzují pouze odstředivé trajektorie, v nichž dynamicky pulsují body jednotlivých kompozic, ale i název série, jenž vysílaný signál jednoznačně identifikuje jako volání o pomoc.

Karel Císař

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

Markéta Othová

*1968-03-18 , Brno
Žije v Praze.

studia

1987Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze(1987-1993)

samostatné výstavy / výběr

2006'Mluv s ní', Galerie Jiří Švestka, Praha
'Dobro došli', galerie Slavie, Náchod
'Pardon?', The Photographers' Gallery, Londýn
2005'Věci, místo', Adriena Šimotová, Markéta Othová, Galerie Caesar, Olomouc
'Emergent view', s Michalem Pěchoučkem, Kommunale Galerie im Leinwandhaus,Frankfurt nad Mohanem
2004'L île de la tentation', Galerie Nicolas Krupp, Basilej
'Markéta Othová und Yoshimoto Nara - Fotografien' MNM Neues Museum Nürnberg
'Dobrý nápad', s Ivanem Voseckým, galerie NoD.Roxy Praha
2003'Next Year in Marienbad...', s Jánem Mančuškou, České centrum New York
'Návrat', Galerie města Bratislavy
'Best of', Galerie Jiří Švestka, Praha
2002'Jiné hlasy', Dům umění České Budějovice 2001'Jiné hlasy', Galerie Šternberk
'French Connection', Pierre Daguin, Markéta Othová, Galerie českého centra, Londýn
'Zatím, co ty spíš', Galerie CzechFront, Los Angeles
'Utopia', Galerie Nicolas Krupp, Basilej
2000'Měkký kryt', Černý Pavouk, Ostrava
'Claudio Moser, Markéta Othová', Kunsthale Basel
1999'Síla osudu', Moravská galerie Brno, Pražákův palác 1998'Dokonalý svět', Centrum současného umění, Dunaújváros
'Její život', Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
'Team spirit' s Pierrem Daguinem, Galerie Václava Špály, Praha
1997'Oheň do kapes!', Dům umění města Brno
'Un monde parfait', Galerie Alain Gutharc, Paříž
1996'Apollo 13', Pierre Daguin, Markéta Othová, Galerie Ruce, Praha
'Staré zdroje', Galerie hlavního města Prahy, druhé patro Staroměstské radnice, Praha
1994'Jiné zbraně', The British Council, Window Gallery, Praha

kolektivní výstavy / výběr

2005'Patricie Fexová, Jan Merta, Markéta Othová, Jan Šerých', Galerie A.M.180, Praha
'Definice', galerie Display, Praha
'Česká fotografie 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha
'Prague Biennial 2', Expanded Painting, Acction Direta, Karlínská hala, Praha
'Zrcadlo přírody', EXPO 2005, Aichi, Japonsko
'Fotografie??', Dům pánů z Kunštátu, Brno
2004'Eastern Alliance', Lichtturm, Berlín
'Fotografie??' Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
2003'Things You Don't Know', Galerie K&S, Berlín
'Retroperspectiva', Dům pánů z Kunštátu, Brno
'Prague Biennial 1', Peripheries become the center, NG Praha, Veletržní Palác
'Glamour', Window Gallery, Britská rada, Praha
'Balkan Konsulat', Galerie Rotor, Centrum současného umění, Štýrský Hradec
2002'Kleine Kleinigkeit', Kunsthalle Basel
'D'un printemps l'autre', L'Ecole d'Art Gerard Jacot, Belfort
'City of Women', Mezinárodní festival současného umění, Lublaň
2001'Fotok', MEO - Contemporary Art Collection, Budapešť
'Icing', Centrum současného umění, Dunaújváros
2000'Bohemian Birds', Kunst Haus Dresden
'Examining Territories', Plan B Arts Centre, Santa Fé
'Konfrontace', Galerie českého centra, Londýn
1999'CI:99/00', Carnegie International 1999/2000, Carnegie Museum of Art, Pittsburg
'99CZ', Nádraží Vyšehrad, Praha
1998'Současné umění', GHMP, dům U zlatého prstenu, 1998-2000, Praha
'Close Echoes' - Veřejné tělo & umělý prostor, GHMP, Městská knihovna, Praha
1997'Towards the Object', Riverside Studios, Londýn
'Paralely Praha-Paříž', České centrum Paříž
'Mrtvé duše', Galerie Nová síň, Praha
1996'Okamžik zaostření', Galerie MXM, Praha
'Urbane Legenden-Prag', Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
1995'Hranice fotografie', Pražský dům fotografie, Praha
'Zkušební provoz', Mánes, Praha
1994'I. Bienále mladého umění, Zvon '94 GHMP, Dům u kamenného zvonu, Praha
'Předpoklady skutečnosti', Galerie Obecní dům, Praha
'Ženské domovy', s Veronikou Bromovou, Štencův dům, Praha
'Urbane Legenden-Prag', Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
1993'Knižní umění', Literární kavárna The Globe, Praha
'Nová jména', Pražský dům fotografie, Praha

zastoupení v galeriích a sbírkách

Galerie hlavního města Prahy Národní galerie v Praze, sbírka moderního a současného umění Nadace pro současné umění Praha Moravská galerie Brno Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg Victoria & Albert Museum Londýn Cena Jindřicha Chaloupeckého 2002 V zastoupení Nicolas Krupp Gallery, Basilej Galerie Jiří Švestka, Praha

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.