Archiv výstav

Helena Lukasová

Memento (Pro Marcellu a Valentinu)

15. 1. — 7. 3. 2010
Sdílet výstavu:
frame
Memento (Pro Marcellu a Valentinu)

Touto sérií fotografií vstupujeme na nejisté území, a tím nemyslím jen cizí zabydlené domy.

Touto sérií fotografií vstupujeme na nejisté území, a tím nemyslím jen cizí zabydlené domy. Ty to také jsou, jeden je v Toskánsku a druhý v Atlantis na jihu Floridy. Vstupujeme do teritoria dvou dnes již zesnulých sester z italské rodiny, jejíž kořeny a příbuzenské vazby jsou kdesi ve středověku. A Villa La Magia u Florencie je z medicejské doby a má devadesát devět pokojů... ¶

Fotografie mají přeludnost snu, ale nikoliv toho, který nás navštěvuje v noci, ale denního, prostoupeného ostrým jižním sluncem. Nejistotu vzbuzují osobní předměty, které se v obou domácnostech postupně nakupily a nebyly nikdy selektovány a vyhozeny. Když se do příbytků Marcelly a Valentiny tyto předměty jednou dostaly, nebyla pro ně cesta zpět, byly v pasti. ¶

Svět věcí, jejichž majitelky jsou ale už dnes na věčnosti, od nich něco převzal, vstřebal, jakýsi závazek ke tradici, k sounáležitosti s minulými generacemi. A není to jednoduché dědictví. Úhledným písmem psané poznámky u předmětů jsou dnes pro nás těžko srozumitelné. Nemyslím jen jejich obsah (informace, že pečlivě složený přehoz je opravdu hodně potrhaný apod.), ale stále méně patrný je jejich adresát. Sestrám přeci muselo být jasné, že přehoz již nebude k užitku, někomu však nechaly vzkaz. A nevíme, zda jsme těmi adresáty my, kteří ještě chodí po tomto světě, nebo zda si sestry psaly poznámky proto, aby někdy v budoucnu měly šanci si znova připamatovat, že uložené střevíce
opravdu tlačily. Důraz je kladen i na přesné datum, kdy se tak stalo poprvé. ¶

Svět dvou sester, rodinné teritorium, rozkročené mezi starý a nový kontinent, má velkou dostředivou sílu. Každý, kdo se mu přiblíží je vtažen. Fotografi cká série nám pomůže do něj ale jen nahlédnout, nikoliv z něj sejmout jeho dnes už pouze tušená tajemství. Protože nejen lidé, domy, ale i věci je mají. A autorka, sama putující mezi Evropou a Amerikou, přiznává, že neustále slyší varování: „Do hrobu si to nevezmeš!“

Jan Mlčoch
Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Helena Lukasová

studia

2000The Pennsylvania State University, School of Visual Arts, University Park, PA 1974Georgetown University, Washington, DC 1972Universita’ degli Studi di Roma, Rome, Italy

samostatné výstavy / výběr

2008Unijazz Festival, Boskovice 2004Kroky Světem, Galerie u Mloka, Olomouc 2003Bezeslov, Fotogalerie DIOS, Zlín 2000(BE)HOLD, MFA Thesis Exhibition, Zoller Gallery, PSU, University Park, PA, USA 2000Dance in Prague, Robeson Gallery, PSU, University Park, PA, USA 1999Seeking Encounters, Studio Citadela, Praha 1994Fragments of Prague, Pattee Library Gallery, PSU, University Park, PA, USA

kolektivní výstavy / výběr

2006Horizonty, Fifteen Years of the Fulbright Commission, Galerie Nová Síň, Praha 2006Autoportret, Galerie Františka Drtikola, Příbram 2001Digital Photography – Penn State Studio Photographs, Apple Computer Inc., Executive Briefing Center, Cupertino, CA,
USA
2001Photography: Contemporary Prospects 2001, Chester Springs, PA, USA 2001Photography Competition, Pietra di Luna Gallery, Hollywood, FL, USA 2000Biennale d’Arte Fotografi ca del Mediterraneo, Medfoundart, Itálie 1998Images ’98, Central Pennsylvania Festival of the Arts,HUB Formal Gallery, University Park, PA, USA; Northern National Art 11th Annual Juried Competition, Nicolet College LCR Gallery, Rhinelander, WI, USA; Fifteenth Annual National Juried art Exhibition, Navarro Council of the Arts, Cosicana, TX, USA; Biennale d‘Arte Fotografi ca del Mediterraneo, Medfoundart, Itálie

zastoupení v galeriích a sbírkách

Leica Gallery, Praha
Narodní Muzeum Fotografie, Zlatý Fond, Jindřichův Hradec
Fulbright Commission of Prague
 

ocenění

1998Fulbright Grant, Česká republika, Fotografický projekt: Czech Artists as Citizens (1998-1999) 1998Institute for the Arts and Humanistic Studies, The Pennsylvania State University, PA, Interdisciplinary Dissertation and
Creative Project Award (1998-1999)
 

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.