Archiv výstav

Tereza Zelenková

Mrtvý jazyk

3. 12. 2020 — 16. 5. 2021
Sdílet výstavu:
frame
Mrtvý jazyk

Galerie je opět otevřená - od úterý 4. 5. 2021

-

-

Práce Terezy Zelenkové často čerpá z jistých proudů temně imaginativní literatury, ať už se jedná o transgresivní úvahy Georgese Bataillea nebo lyrickou poezii Rimbauda a Baudelaira.

V její nové sérii dává volnost své představivosti a vytváří práce, ve kterých se pojí vizuálno s psaným slovem, čímž také odkrývá svou rostoucí frustraci s limitovanosti čistě fotografické reprezentace. V rámci samostatné výstavy nazvané Mrtvý jazyk, kterou Zelenková připravila pro Ateliér Josefa Sudka, autorka dovedně pracuje s obrazy a texty, v nichž vzývá duchy různorodých spisovatelů, umělců či myslitelů, ale také přízračné přeživší pozůstatky analogové fotografie. Divák – i když možná čtenář je v tomto případě výstižnější slovo – se tak vydává na nevyzpytatelnou cestu do říše vzájemně propojených a mnohdy esoterických myšlenek. V Descartově lebce je zkoumána role a význam samotného jazyka. V Řeči nočních motýlů je migrační cesta lišaje smrtihlava přirovnávána k cesty hraběte Drákuly, přičemž obě jsou spojovány se současnými migračními pohyby skrze strach a podezíravost, jež vyvolávají v západní kultuře. „Fotografie pro mne není konečným artefaktem, ani výchozím bodem,“ říká Zelenková o svém způsobu práce. „Co je pro mou práci podstatné je trvalý zájem o samotnou věc, kterou fotografuji nebo její příběh. V současnosti mi však nejde o práci, která by hluboce zkoumala jeden jediný předmět. Spíše mne zajímá shromažďování a propojování někdy poněkud roztříštěných informací, které mezi sebou rezonují a tím navzájem posouvají svůj význam nad rámec našeho běžného očekávání.“

Sean O’Hagan, redaktor, The Guardian

 

Tereza Zelenková pracuje s klasickou černobílou analogovou fotografií a vytváří série, které jsou založené na nečekaných a poetických souvislostech mezi jednotlivými snímky. Nedílným tématem její tvorby je samotné médium fotografie s jeho často rozporuplnou povahou, díky níž se diskurz kolem fotografie vždy pohyboval mezi objektivní pravdou a subjektivní představivostí, mezi racionálnem a iracionálnem, vědou a estetikou, či dokonce smrtí tak nesmrtelností. Zelenková taktéž nachází inspiraci v literatuře a její zájem o historii a mytologie vázané ke konkrétním místům či osobnostem vnáší do její tvorby různorodou a mnohdy zvláštní směsici faktů. Ve své práci dále čerpá z bádání v oblasti vztahů mezi fotografií a psaním a výsledná díla často kombinují obrazy s autorskými texty.

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

Tereza Zelenková

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.