Archiv výstav

Otakar Matušek

Nemožnost vran

7. 3. — 8. 4. 2018
Sdílet výstavu:
frame
Nemožnost vran

Vernisáž k výstavě: úterý 6. 3. 2018 od 18:00

Komentovaná prohlídka: středa 7. 3. 2018

Matuškova vizuální spontánnost, postavená na nevěcnosti a obrazové nevyhnutelnosti, ho řadí mezi autory vizualismu, jehož podstatu mu předal Bořek Sousedík (fotograf, pedagog). Forma se stává obsahem.

Sousedík o Matuškově tvorbě napsal:,,Dobré výtvarné dílo, jakož i jakékoliv jiné dílo v pravém toho slova smyslu, sjednocuje různost. Vynikající dílo rozrůzňuje jednotu. A toto máme zde před sebou, neboť čím volnější vnější propojení, tím přesněji je prokazatelná vnitřní jednota. Část je určována celkem a vše vyplývá z téhož základního záměru.' Otakar Matušek ve svých fotografiích nechce oslnit leskem současných trendů, dokonalostí technické stránky ani motivem svých děl, nýbrž citlivostí svého vnitřního vidění a křehkostí grafické hloubky. Tvorbou, umocněnou intimními rozměry, reflektuje svět, a tím odkrývá svou citlivost pro smysl věcí při pociťování podstaty světa. Práce s vizualitou obrazů u Matuška probíhá intuitivně, nejčastěji v diptyších. Přeexpozicí, podexpozicí, neostrostí a prací s detailem posouvá obrazy k výtvarné abstraktnosti. Díky skládání vizuálních prvků obrazu tvoří své záběry podobně jako malíř, který komponuje svůj obraz. Rád se při tvorbě vrací ke starším záběrům, jež využívá pro nové souvislosti. Potřeba tvořit je pro Otakara Matuška neutuchajícím puzením vyvěrajícím z hloubi jeho věřící duše a pomáhá mu jako forma arteterapie. Tvorba, ať už písemná, nebo obrazová, vyplývá z křehké rovnováhy stálého zápasu mezi jeho vnějším neklidem a vnitřním tichem. Jde mu o to, jak zřejmě viditelnému a okamžikem omezenému dát hodnotu trvalosti, jak z dočasného učinit nadčasové. Slova Otakara Matuška to dokonale vystihují: ,, Vězme, že umělce sice ohrožuje čas, ale také zachraňuje věčnost. Složitý proces transcendence, jenž tak intenzivně prostupuje tvorbu umělce, dává vzniknout i mnoha jiným vztahům mezi fotografiemi a skutečnou nadějí! Veliké umění přerůstá nejenom banálnost vnějšího světa, ale dokonce i všechny vědomé záměry autora. Je vždy směřováním k pravému smyslu. Je skutečným hledáním Boha.'

Mottem této výstavy si Otakar Matušek přál zvolit aforismus Franze Kafky: ,,Vrány prohlašují, že jediná vrána by mohla rozbít nebesa. To je nesporné, není to však důkazem proti nebesům, neboť nebesa znamenají právě: nemožnost vran' 

Vladimíra Kotra

Zobrazit víceZobrazit méně

Otakar Matušek

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.