Archiv výstav

Jindřich Přibík

O Bohu, smrti, a tak dále

12. 11. 2004 — 9. 1. 2005
Sdílet výstavu:
frame
O Bohu, smrti, a tak dále

Hledání tajemství jsoucna, zkoumání hranic skutečnosti, záhadné a apokalyptické vize, metamorfózy, tak by se také dal označit soubor fotografií vybraných z průběhu celé tvorby se speciálním ohledem na alchymii obrazu a enigmu sdělení.

Zvláštní originální osobnost, filosof a fotograf Jindřich Přibík, nedávno šedesátiletý, se vrátil po čtvrtstoletém exilu opět domů, aby se zde definitivně usadil. Navázal na svou dosavadní fotografickou tvorbu, srovnal svůj archiv a začal vystavovat. Zprvu uspořádal rekapitulaci v Praze, pak návrat ke kořenům rodného města (Plzeň), posléze představil čtyři vyhraněné okruhy své práce (Cheb).
Letos napoprvé vystavuje fotografie, které se mu jevily jao příliš zašifrované a složité a tím neúnosné k prezentování. Dostaly se mu tak do uzavřené sféry jeho privátní zóny. Sudkův ateliér situovaný v zahradě je silné a magické místo otevřené k odkrytí takových náročných sond. Hledání tajemství jsoucna, zkoumání hranic skutečnosti, záhadné a apokalyptické vize, metamorfózy, tak by se také dal označit soubor fotografií vybraných z průběhu celé tvorby se speciálním ohledem na alchymii obrazu a enigmu sdělení.
Kmotři idejí díla byli André Breton, Bible, Franz Kafka, James Joyce, G. W. F. Hegel, Marcel Proust, atd., ve světě fotografů Eugéne Atget, Jaromír Funke, Jindřich Štyrský a Josef Sudek. Inspirativní atmosféru plzeňského muzejního depozitáře, kde Jindřich Přibík pracoval, fotografoval a četl, doplňovala nabídka z bohaté místní knihovny.
Formovaly se mu tady otázky i odpovědi pro filozofa a nabízela se mu matérie pro fotografa. Tak se mu třeba přihodila fotografie Kristus proměněný afokalizací v dˇábla a bylo jasné, že autorovo složité myšlení muselo tlumočit své vidění složitými chemicko-fyzikálními procesy, než se z „negativu vyvolal pozitiv“. Ale také nastaly situace, kdy pouze předlouhá expozice v neosvětleném prostoru dovolila uzřít dříve neviditelné a to bez jakékoliv laboratorní manipulace: Bůh, Čas, Memento mori. Tvárné procesy autor používal virtuózně ať jsou to solarizace, afokalizace, dekompozice, superpozice negativů, atd.
Pomíjejícnost, úzkost, rozpad, rozklad v předtuchách a vizích, tak vzniká v 60. letech Továrna je zřícenina, zřícenina je továrna, a v roce 1984 Předtucha zhroucení (WTC New York). Georg Wilhelm Friedrich Hegel, neboli GWF Hegel ho inspiroval zřejmě i k používání původního jména z válečného křestního listu Heinrich Karl Maxmillian Přibík neboli HKMP, stejně jako část Hegelovy Fenomenologie ducha o Pánu a rabovi byla pobídkou k vytvoření ojedinělého souboru fotografií o Vězni a žalářníkovi z půlky 60. let. Ze starých poničených skleněných desek komplikovanou laboratorní technikou fotograf uskutečnil ilustrace ke zmiňované filozofické úvaze.
Stejně tak je publikace Jindřicha Přibíka Muzeum z depozitáře plzeňského muzea, inspirována Štyrského a Heislerovou knihou Na jehlách těchto dní, a tím se stává vlastně paralelou k edičnímu činu dalších dvou Jindřichů… Memento mori je téma, které se v Přibíkově tvorbě stále vrací, protože se dlouze zabývá efemérností bytí, zánikem a nevyhnutelností rozkladu, z nichž má strach a vyjadřuje svoji úzkost. Thanatos je stejně přitažlivý jako Eros svojí stále přítomnou ale také zdvojenou jánusovskou podobou.
Znepokojující dílo o bytí a nebytí nastoluje už čtyřicet let unikátním způsobem vážné existenciální otázky v české fotografii nebývalé. Přemýšlí o nich a vytváří fotografie o mezích skutečnosti, o tajemství metamorfóz, o hledání absolutna a jiných nefotografovatelných a neuchopitelných věcech, jevech a předtuchách.

Anna Fárová, 17. 10. 2004

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

Jindřich Přibík

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.