Archiv výstav

Pavel Štecha

O nás

16. 10. — 22. 11. 2015
Sdílet výstavu:
frame
 O nás

Pavel Štecha svými fotografiemi svět rozhodně měnit nechtěl. Šlo mu spíše o zanechání zprávy, nebo přesněji o autorský komentář k událostem, kterých byl svědkem.

Dokumentárním fotografiím Pavla Štechy jsem začal rozumět až s přibývajícím věkem. V letech osmdesátých mne jeho chladný analytický přístup neoslovoval. Jeho fotografie mi připadaly banální a obrazově neatraktivní. Míjela mne tehdy jejich vypointovanost a rafinovaná věcnost, natož abych si všiml ironie a humoru, které jsou jednou z možností interpretace Štechových fotografií. Ten humor je jemný a nevtíravý, přitom však vždy respektující ty, kteří jsou objektem jeho zájmu.

Štecha byl jako fotograf především komentátorem událostí. To byla jeho nejsilnější poloha. Jako komentátor být tím, kdo se účastní, přitom však stojí stranou. Lehký odstup, který je z jeho fotografií cítit, odpovídal, myslím, jeho životnímu naladění a odrážel jeho osobnost. Byl členem a především iniciátorem společenství cyklistů, běžkařů či turistů, jako fotograf pracoval nejraději se spřátelenými architekty nebo sociology, jako pedagoga jej možná ze všeho nejvíce přitahovalo utváření „ateliérové rodiny“. To byla jeho výsostná území, vše ostatní byl vnější svět, který jej bytostně zajímal, svůj osud s ním ale sdílel jen velmi opatrně.
Typická pro jeho rukopis je pregnantnost vyjádření prostá používání berliček vizuálních efektů. O to přesněji a promyšleněji využíval prostředky fotografického jazyka. Jeho fotografie jsou často vnějškově obyčejné, zvětšeniny nikdy nebyly přehnaně cizelované. Veškerá pozornost diváka byla směřována ke sdělení a pointě každé fotografie, čehož Pavel Štecha dosahoval oproštěním obrazu od všeho nadbytečného. Každá fotografie měla být schopna stát sama za sebe, současně ale vždy přemýšlel o výpovědi ve větších souborech, kde jednotlivé fotografie skládají celek do obrazu reality, jak ji vnímal on. Vždy trval na analytickém a intelektuálním přístupu k tématu, zajímaly jej všechny souvislosti námětů zkoumaných prostřednictvím fotografie. Jeho subjektivní vidění odráželo tehdejší šedivou realitu a současně vyvolávalo konfrontací s obecně přijímaným pohledem. I proto zřejmě prakticky již od svých profesionálních začátků v raných sedmdesátých letech spolupracoval na mnohých sociologických studiích a řada fotografií, které jsou dnes považovány za jeho volné práce, vznikly v rámci takové objednávky. Jeho zvídavost i poctivost v přístupu ho vedla dál než k prostému splnění zakázky. Ostatně to byl do značné míry i jistý dobový rys – svět tehdy neuháněl bláznivě vpřed a umožňoval luxus zabývat se některými tématy hlouběji a dlouhodoběji, alespoň v některých šťastných konstelacích. Navíc většina takových prací vznikala spíše navzdory politickému systému, a tak v sobě taková práce nesla ještě rovinu čehosi opozičního, tedy pocitově svobodného.

Vzpomínám si na jednu debatu počátkem devadesátých let s Pavlem Štechou, tehdejším obrazovým redaktorem deníku Prostor. Trochu jsem se s ním tenkrát přel o schopnost dokumentární fotografie působit na společenské změny. K mé tehdejší mladické víře v tuto vlastnost fotografického obrazu byl velmi skeptický. Pavel Štecha svým fotografováním o změnu světa neusiloval. Snad ale jeho dokumentární fotografie i po mnoha letech dokazují, že se mu tímto specifickým vyjadřovacím jazykem podařilo říci něco obecně platného o světě, ve kterém žil, tedy i o nás.


Michal Hladík
září 2015

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Pavel Štecha

studia

1990Fulbright stipendium, USA 1967studium FAMU, katedra fotografie (1967-1971)

studijní pobyty / stáže

1981stáž na Uměleckoprůmyslové škole v Helsinkách

ocenění

1992cena na World Press Photo, Amsterdam (V. Havel “poslouchá” Theodorika)

realizované projekty

2001“ U nás : 1968- 1990” autorská monografie, Studio JB, 2001 2000práce na knize Müllerova vila a na knize Černínský palác v Praze 1999fotografie v knize “Houses of the Century” GG (vila Müller) 1998Fotografická publikace roku “Praha - průchody a pasáže” 1998fotografie pro publikaci ABC NEWS “20th Century” 1996“Fotografická publikace roku” v kategorii kalendář 1994práce na projektu JOSIP Plečnik - architekt Pražského hradu (1994-1995) 1993založení Ateliéru fotografie na UMPRUM

povolání

1992obrazový redaktor deníku Prostor 1991hostující učitel Missouri Workshop, USA 1990docent FAMU 1988hostující učitel na Nordens Fotoskola, Stockholm 1974pedagog FAMU (1974-1994)

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.