Archiv výstav

Lenka Vítková, Jiří Valoch, Fotograf festival

Škála

16. 10. — 15. 11. 2013
Sdílet výstavu:
frame
Škála

Do Sudkova ateliéru ve dvoře na pražském Újezdě, místa významově zatíženého životem a prací legendárního fotografa Josefa Sudka, společně vstupují dva konceptuální umělci dlouhodobě ohledávající možnosti textu.

Do Sudkova ateliéru ve dvoře na pražském Újezdě, místa významově zatíženého životem a prací legendárního fotografa Josefa Sudka, společně vstupují dva konceptuální umělci dlouhodobě ohledávající možnosti textu. A nejen textu … V projektu nazvaném Škála se Jiří Valoch (1946) a Lenka Vítková (1975) společně pohybují v neustále se rozšiřujícím vizuálním poli, v prostoru mezi znaky a obrazy. Samotný název výstavy odkazuje k černobílé, potenciálně barevné vizualitě fotografie i k původnímu využití dnešního galerijního prostoru jako ateliéru, jakési laboratoře.

Pro oba umělce pracující in situ s textem, Jiřího Valocha i Lenku Vítkovou, je charakteristické těsné propojení umělecké, kurátorské i teoretické práce, což samo o sobě dost významně rozšiřuje možná interpretační pole vznikajícího dialogu. Text zde proto není jen textem, je součástí větší významové i vizuální množiny. Dotváří podobu místa, jeho pomocí navíc vzniká na tomto místě prostor zcela nový, v jehož rámci je možné uvažovat o fotografii, aniž by ona sama nutně musela být zobrazena. Fotografie je přítomna tím, že je o ní myšleno. Oba texty by mohly stát samy o sobě, vstupují však společně do jistého zavedeného kontextu místa: do Ateliéru Josefa Sudka, dotýkají se jeho obvyklého vidění i čtení … vztahují se proto vědomě právě k vizualitě fotografie. Text zde není popiskou viděného, je činidlem, které viděné vyvolává, svým způsobem určuje. Oba texty nejsou přísně definovány ani ukončeny.

Jeden text dotýká se druhého.

Jiří Valoch jako senzitivní umělec, básník, kurátor, kritik, hudebník, teoretik a sběratel je stále pomyslným pohyblivým bodem v síti aktuálního uvažování o umění. Jako jeden z mála mezi námi je osobou, která se vyskytuje v kontextu, co sám dlouhodobě aktivně utváří a experimentálně i teoreticky rozšiřuje. Není pro mne snadné zaměřit se na pouhý segment jeho tvory a vytrhnout jej z kompaktního celku. Snad proto bych ráda připomněla jeho ranější práce, kdy text prolínal fotografií (či výsekem obrazu obecně). Právě tento moment byl impulsem k výběru místa pro společnou výstavu Škála. Byly to především Valochovy Body poems (Tělové básně: např. Love, 1970, Merde, 1971) i paralelní textové intervence do krajiny (Dream, 1970), jejichž dočasnost a pomíjivost zaznamenal fotoaparát. Fotografie byly v té době černobílé. Text nedoprovázel obraz jako popiska ani návod, byl jeho neoddělitelnou a nosnou součástí. Budu-li hodně metaforická, zde u Sudka přítomný Valochův text opět vstupuje do „těla i krajiny Ateliéru Josefa Sudka“, v průhledu se stává jak obrazem uvnitř, tak součástí zahrady vně. Tři slova podtrhují zenovou náladu místa ve dvoře, kouzlo altánu v zahradě, místa viditelného a skrytého zároveň.

Tři slova jako koan.

K tomu text, který je obrazem i pečetí.

Imprese o schopnosti přiřadit černobílému vidění barvy.

Tón.

Lenka Vítková má obdobně obdivuhodný rozsah i citlivost vnímání a vyjadřování jako Jiří Valoch, byť náleží k jiné, mnohem mladší generaci. Je umělkyní postkonceptuálního kontextu, zbaveného pečlivě deklarovaných hrází a barier mezi médii. Její textové práce stejně jako ty Valochovy nekonkurují obrazům. Naopak. Jako fragmenty vystupují více či méně rytmizované texty a obrazy z neutrálního prostředí (monitor, papír, plátno, zeď). Malba, text, fotografie i zpěv jsou pro Vítkovou možnosti, drobné a velmi nenápadné výzvy, jak napojit okolí na své intimní přemýšlení o umění. Do Sudkova ateliéru jsem Lenku Vítkovou pozvala na základě silného dojmu z výstavy Stály a čekaly v experimentálním prostoru NOD, kdy její texty i obrazy spolu promlouvaly nenápadně a přitom si intenzivně nárokovaly nejen mou pozornost. Nemohu zapomenout ani na její levitující texty/citáty, které jakoby mimochodem vstoupily do nezávislého „monologu na hraně dialogu“ s fotografiemi Aleny Kotzmanové během výstavy Oliva v Martini.

Textová, rytmická a téměř hudební série Rádio sůl (2010), prezentovaná jako soubor devíti černobílých fotografií několikastránkového textového souboru, rozhodla, že právě Lenku Vítkovou spolu s Jiřím Valochem pozvu do Atelieru Josefa Sudka, aby zde v rámci probíhajícího Festivalu Fotograf / Mezi znaky, společně uvažovali o fotografii, obecněji o vizualitě.

Vznikly dva texty.

Katarína Uhlířová
kurátorka výstavy

 

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

Lenka Vítková

*1975 , Český Krumlov

studia

2010doktorské studium AVU, Doc. Vladimír Skrepl 1993Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, česká filologie – výtvarná výchova (1993-1998)

samostatné výstavy / výběr

2013Hra na levou a pravou stranu, Galerie Entrance, Praha 2012Malá odvážná země, Galerie 207, VŠUP, Praha 2011Rádio sůl, Café Steiner, Brno 
Průhledná věc, Galerie Na shledanou, Volyně 
Ať je to cokoli, má to své požadavky, Galerie Kostka/Meetfactory, Praha
2010Gravitace, Galerie Ve sklepě, Praha 2009A řekla:, Galerie Pavilon, Praha, Od A k A, Galerie Školská 28, Praha 2007Sběratelka kostí, Galerie 35m2, Praha 2005Obrazárna, Výstaviště Flora Olomouc 

kolektivní výstavy / výběr

201316–20 000 - Hz, Meetfactory, Praha, kurátoři Daniel
Vlček a Miloš Vojtěchovský, Praha 
Flow, kurátorky Zuzana Blochová a Patricia Talacko, Prague Biennale
2012Současná česká malba, kurátor Milan Mikuláštík, Galerie NTK, Praha 
Nezvaný host, s rtf, kurátoři Helena Blašková a Viktor Čech, Chodovská tvrz, Praha 
2011Provazový most, s Pavlem Stercem, Fotograf Gallery, Praha 
Barvy Colours Farben Colori, s Jiřím Valochem, Galerie Kabinet T., Zlín
2009Something of Myself, Huntkastner Artworks, Praha, 
Hlava, Karlín Studios, Praha 2010 - Tape it, kurátorka Alice Nikitinová, OUI Gallery, Grenoble U dubu tu budu, kurátoři Markéta Kubačáková a Viktor Čech, Galerie Školská 28, Praha
Sebrané úvahy, kurátorka Edith Jeřábková, Galerie Entrance, Praha
2008Stály a čekaly, až se objeví, Experimentální prostor NoD, Praha,  
Oliva v martini, jako host Aleny Kotzmannové v Huntkastner Artworks, Praha

kurátorské projekty

2011Za hřbety knih, které jsem nečetla. Studenti Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy, Letohrádek Hvězda, Praha 2011The Waste Land, Tranzitdisplay, Praha 2009Místo a formule, GASKartfest, Kutná Hora 2007Lovci lebek, s Edith Jeřábkovou, Galerie Klatovy/Klenová – Pardubice – Regensburg 200636, prostor pro současné umění v Olomouci (2006-2010)

Jiří Valoch

*1946-09-06
Básník, tvůrce vizuální a konceptuální poezie, fotografické poezie a fotografických konceptů, minimálních akcí a intervencí v přírodním prostředí, konceptuálních kreseb, autorských knih a textových instalací. Od roku 1966 doposud působí rovněž jako teoretik umění, kritik a kurátor.

studia

1965Filozofická fakulta University J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita v Brně), obory bohemistika, germanistika. (1965-1970) 1962Gymnázium v Brně-Husovicích (1962-1965)

samostatné výstavy / výběr

2006Jiří Valoch. Slova jako slova. Galerie U dobrého pastýře, Brno, CZ.
 Jiří Valoch. Project. Galerie Jelení, Praha, CZ.
 Artprojekt / Jiří Valoch. Instalace. Galerie Caesar, Olomouc, CZ.
2006Jiří Valoch. Instalace. Národní galerie v Praze – Veletržní palác (respirium), CZ. (2006-2007) 2005Jiří Valoch. Dvě instalace a několik projektů. Moravská galerie v Brně – Pražákův palác, Brno, CZ. 2004Jiří Valoch. Projekty. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Galerie Student, Ostrava, CZ. 2003Jiří Valoch. Pro toto místo. Galerie Erasmus, Mělník, CZ.
 Jiří Valoch. Pouze tři slova /instalace pro Dům umění v Českých Budějovicích/. Dům umění, České Budějovice, CZ.
2002Trojí koncept. Dalibor Chatrný, Nikos Armutidis, Jiří Valoch. Galerie Malovaný dům, Třebíč, CZ. 2000Jiří Valoch. Galerie Die Aktualität des schönen…, Liberec, CZ

zastoupení v galeriích a sbírkách

Národní galerie v Praze, Praha, CZ Moravská galerie v Brně, Brno, CZ Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, Olomouc, CZ Nationalgalerie – Preussischer Kulturbesitz Berlin – Archiv Reichardt (Sammlung Konkrete Poesie sechsiger Jahre), Berlin, D Städtische Galerie Stuttgart – Archiv Sohm, Stuttgart, D Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam, NL Archive for Small Press & Communication, Antwerpen, B Museo d´arte moderna Bolzano, Bolzano, I Herbert Distel´s Museum od Deawers Bern, Zürich, CH

publikační činnost

2004Lasotová, Dáša: Čtyři z tváří Jiřího Valocha. Ostrava, Ostravská univerzita 2004. 1997Schraen, Guy: Jiří Valoch. Bücher. Bremen, Neues Museum Weserburg 1997. 1995Gappmayr, Heinz – Sedláček, Zbyněk – Novák, Ladislav – Knížák, Milan: Jiří Valoch. Ústí nad Labem, Unie výtvarných umělců ústecké oblasti 1995 1975Pavlík, Jan [pseudonym = Valoch, Jiří] – Rossi, Aldo: Jiří Valoch. Poesia visiva. Roma, Beniamino Carucci Ed. 1975.

Fotograf festival

www.fotografestival.cz
www.fotografestival.cz

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.