Archiv výstav

Peter Fabo

Space for sale

5. 5. — 16. 6. 2017
Sdílet výstavu:
frame
Space for sale

Peter Fabo je umělec jenž svá díla propracovává kontextuálně na několika rovinách. Určující je pro něj práce s fotografií. Nechápe ji ovšem jen jako produkci obrazů, ale především jako médium.

Loupala hrách a myslela na moře
úryvek z doprovodného textu ke knize: 
Peter Fabo / NAIL ART

Když začne hořet začátek, bude i konec sežehnut v divokých plamenech.
Bylo by pošetilé psát o tom, co je zjevné. Co je zjevné, je však i mlhavé. Obrazy lze popisovat, ale padá na nás únava, ještě než se do toho pořádně pustíme. A přesto, deskripce může být poezií a poezie může být deskripcí. Neznámé ruce v tomto okamžiku drží knihu a ona je světem. Vesmírem z barevných zrnek. Pokud bychom zůstali pošetilými, dali bychom této knize účel evokovat a asociovat. Svět barev, svět rodinný, svět městský, variace všech světů tam venku a nás. My a svět, nic menšího není v sázce. Možná ovšem cítíte stejně jako já, že dnes už se nemusíme obhájit před světem tam venku, ale sami před sebou, nebo lépe před současným člověkem, který je v každém z nás. Ten paprsky zároveň pohlcuje i odráží, není černým, ani bílým, je živlem. Rád se skrývá i vystavuje na odiv. V knize se mísí a střetávají jeho odstíny. Jsou to vztahy člověka ke světu, ale zároveň vztahy světa k člověku. Nezáleží na tom, z jakého úhlu se na to díváme, neboť stěžejní je mnohopohledovost, jakási subverzivní a nenápadná rozpolcenost. Nevím, kdo jsem, ale vím, když jsem deformován, četl jsem. Nezbývá než souhlasit. Pravdou je vše a co pravdou není, pravdou bude, nebo bylo. Dnes ráno jsem viděl na zdi nápis No future. Ano, začátek konce je na dohled, ale zároveň cítíme velké množství energie, které šustí stránkami této knihy. Neustále, vybíjení a dobíjení je ona zacyklená magie, která jako mechanický strojek otáčí stránkami; a vytváří jejich obsah. V každém obrazu se můžeme skrýt, v každém obrazu se můžeme zjevit. Vlastnit znamená rozevřít a proniknout. Stáváme se obrazy více než kdy dřív. Obraz je ruka, které chceme podat ruku, zašedlá, třpytivá. Není vlastně příznačné, že dříve obrazy ilustrovaly texty a dnes texty ilustrují obrazy? Loupala hrách a přitom myslela na moře. 

Živote, pavučino nenápadného odporu, rozvlní tě pavouk, který tiše leze v rohu mého pokoje.

.....

František Fekete
 

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Peter Fabo

*1983

studia

2010lektor na VŠUP Praha 2004 AVU v Praze (2004-2010) 1998Vysoká škola umelecko-priemyslová, odbor fotografia, Praha (1998-2002)

studijní pobyty / stáže

2009University of Art and Design, Cluj Napoca, Rumunsko 2007Facultad de Bellas Artes de Granada, Španielsko 2007VŠUP, ateliér typografie, Praha

samostatné výstavy / výběr

2016PUNČ, Berlínskej Model, Praha 2015COOL 2015, Galerie Buňka, Ústí nad Labem,
L O N G E R, KIV Gallery, Karlín Studios Praha;
čočo #2, AM180 Gallery, Praha
2013Superstár, Kytka Gallery, Praha;
čočo, City Surfer Office, Praha
2011DOMINANTY, Galéria Photoport, Bratislava;
REM, Galéria Lumen, Budapešť; Príloha inzerátu,
Galéria Fotograf, fotograf room, Praha

kolektivní výstavy / výběr

2017Teorie duchů, Galerie TIC, Brno 2016Recollect, Gaze, Material in Common, Czech Center, Tokyo, Japan 2015 MEDZI, Nevan Contempo, Praha 2014Výstava O židli, Bienále fotografie a vizuálního umění, Liege 2013Martina Pešková Peter Fabo, Gal. studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 2012Geologický prieskum, Galerie 35 m2, Praha

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.