Archiv výstav

Jan Svoboda

Svobodův odkaz

6. 10. — 20. 11. 2011
Sdílet výstavu:
frame
Svobodův odkaz

Podzimní výstava v Ateliéru Josefa Sudka představí výběr z tvorby ,nejzarputilejšího českého fotografa‘ Jana Svobody

Svobodův odkaz
Od pozdních let padesátých, leč hlavně v dekádách následujících, hrotil Jan Svoboda postoj maximalisty, „protože ten,“ jak říkal, „kdo v umění je horší než nejlepší, je špatný“. Ve shodě s malíři usiloval o jedinečnost díla. Lpěl na rozměrech originálů v katalozích, protože četné záběry uskutečnil coby souběh kompozice a proporcí. Stanovení velikosti zvětšeniny tudíž považoval za součást kreace. Opakovaně vzdával hold předchůdcům Josefu Sudkovi a Paulu Cézannovi, mezi vrstevníky ctil především Stanislava Kolíbala a Zdeňka Palcra, v jejichž ateliérech fotografoval. Návaznost nepostrádala inspirované interpretační posuny. Stvrdil by to průřez celkem pozůstalosti. Rozumí se, že v komorní výstavě nevynikne ani tíhnutí k stále osobnějším motivům. Nicméně Svoboda nezískal exkluzivitu svými náměty, nýbrž vícevrstevnou citlivostí – včetně smyslu pro povahu média, s nímž zacházel.
Nad různorodě předznamenanými odezvami samozřejmě převládaly reflexe vlastní práce. Místy ústily v přehodnocení někdejších úspěšných řešení, byť za nimi tvůrce nadále stál, což stvrdil monografií. Záleželo tu na každém valéru, zejména na neobyčejně náročných polohách šedí, které by zradila jakákoli nedotaženost. Světelná kouzla nerozehrával pouze v rámci jím stvořeného iluzivního prostoru, ale též pomocí instalací zvětšenin tam, kde je ovlivňovaly proměny původní expozice příležitostným svitem dopadajícím na fotografii. Proto své věci pokud možno nezasklíval. Snažil se je lepit na sololitové desky, podkládané tak, aby nesplývaly se zdí. Vytvářel svého druhu objekty.
Jan Svoboda realizoval svou vizi v médiu, jež nebylo za jeho života ani zdaleka tak ceněno, jak jsme nyní zvyklí. Fotograf narozený roku 1934 zemřel v nedožitých šestapadesáti letech bez prostředků. Nedočkal se ani knižní bilance, na níž z posledních sil spolupracoval. Za den úmrtí byl úředně stanoven Nový rok 1990.
Josef Moucha

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

Jan Svoboda

*1934-07-27
1990-01-01

studia

1950studia scénického výtvarnictví na Škole uměleckého průmyslu v Praze (1950-1954)

samostatné výstavy / výběr

1983komparativní výstava s Josefem Sudkem v Roudnici nad Labem 1982výstava v londýnské Photographer’s Gallery a v Museum of Modern Art v Oxfordu 1975souborná výstava v Domě pánů z Kunštátu v Brně 
souborná výstava v Domě pánů z Kunštátu v Brně
1968první samostatná výstava v Galerii na Karlově náměstí v Praze 
první samostatná výstava v Galerii na Karlově náměstí v Praze

povolání

1963jako jediný fotograf se stává členem skupiny Máj 1956začíná fotografovat

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.