Archiv výstav

Jan Jindra

Vnitřní krajiny

9. 4. — 19. 5. 2013
Sdílet výstavu:
frame
Vnitřní krajiny

Rainer Maria Rilke a jeho svět ve fotografii

Fotograf Jan Jindra a překladatelka Alena Bláhová se rozhodli v rámci badatelského projektu Pod tolika víčky vydat na dlouhou (a zatím neukončenou) cestu po stopách básníka Rainera Marii Rilka, která se táhne od jeho pražského rodiště  až do Švýcarska.

Existuje vztah mezi místem pobytu autora a jeho tvorbou? A pokud ano, souvisí snad tato skutečnost s tím, co nazýváme „geniem loci“?

Možná se význam a příběhy konkrétních míst v lidech pozoruhodně zrcadlí, ať se jedná o přírodní scenérie, historické pamětihodnosti nebo kulisy překotného života světových metropolí. Existuje totiž i zpětný odraz v uměleckých dílech, která těmto lokalitám dodávají jakousi autentičnost „na druhou“, něco, co si při pobytu v nich vždy vybavíme a co k nim od jisté doby neodmyslitelně patří. Jedním z autorů, kteří vyhledávali tento druh inspirace cíleně a na nejrůznějších místech, patří i básník Rainer Maria Rilke.

Fotograf Jan Jindra a překladatelka Alena Bláhová se rozhodli vydat na dlouhou (a zatím neukončenou) cestu po Rilkových stopách, která se táhne od jeho pražského rodiště přes Německo, Rusko, Itálii, Francii celou Evropou a severní Afrikou až po Švýcarsko, kde ve dvacátých letech dvacátého století Rilke zemřel. 

Na základě podrobného dohledávání v Rilkových básních, prózách a ve velmi obsáhlé korespondenci vznikaly fotografie, na nichž jsou zachyceny spíše detaily, polocelky nebo nezvyklé pohledy, které mají dokumentovat jedinečnost Rilkova díla. Velkoformátová technika 4 x 5 inch je plná jemných fotografických detailů, a tedy dokonale předurčena pro obrazovou poetiku Rilkových básní.

Pomocí této velkoformátové techniky lze rovněž manipulovat s hloubkou ostrosti tak, aby prostupovala prostorem od velkých detailů v popředí až k ostrým detailům na horizontu. Dá se říci, že autoři projektu jsou oba v jistém smyslu tlumočníky básníkova díla: pro překladatelku je důležitá otázka, do jakého širšího kontextu - lidského i geografického - je zasazena ta či ona báseň, zatímco pro fotografa je to konkrétní jemný detail, skrze nějž se dobírá pochopení Rilkovy bytosti a tvorby a přetavuje je viděním svého oka.

Alena Bláhová

Zvláštní poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti.

Rainer (vlastním jménem René) Maria Rilke se narodil v Praze v Jindřišské ulici 4. prosince 1875. Dětství a mládí zčásti prožil na vojenských školách v rakouském St. Pöltenu a v Hranicích na Moravě, které předčasně opustil. Po následném několikaletém pobytu v Praze a prvních básnických pokusech odešel do Mnichova, odkud jej celoživotní neklidná pouť jak umělecká, tak i osobní dovedla po nesčetných místech v Evropě, dlouhých pobytech v Paříži (která se i díky sochaři Auguste Rodinovi stala jeho druhým domovem) až na zámeček Muzot ve švýcarském kantonu Wallis (Valais), kde počátkem dvacátých let dovršil své dílo sbírkami Elegie z Duina a Sonety pro Orfea.
Zemřel v sanatoriu Valmont u Montreux 29. prosince 1926.


 

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

Jan Jindra

Absolvent Střední průmyslové školy grafické a Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, obor Umělecká fotografie (prof. Ján Šmok, doc. Pavel Štecha). Pracuje v ucelených tematických cyklech: Noční rychlík 1981, Silvestr v Hotelu Jalta 1984 – 85, Odsun sovětských vojsk 1991, New York 1993 – 95, Cesty Franze K. 2002 – 2009, Vnitřní krajiny 2010 - 2012. V roce 1987 získal ocenění v soutěži Young European Photographers ve Frankfurtu (SRN) a publikoval v kalendáři Deutsche leasing AG. V roce 1990 byl účastníkem výběrového fotografického workshopu v USA (Eddie Adams Workshop III). Od roku 1993 – 2002 vytvořil více než 100 titulních stran časopisu Softwarové noviny. V roce 2001 získal v Praze první cenu v soutěži Czech Press Photo v kategorii Věda a technika. V roce 2003 obdržel první cenu v soutěži Canon v Polsku. Od roku 2002 působí na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přednáší na Ústavu reklamní fotografie a grafiky.

samostatné výstavy / výběr

2012Wege des Franz K., Sudetendeutsches Haus
München, Německo
Wege des Franz K., Moses Mendelssohn Akademie, 
Halbestadt, Německo
2011Unter soviel Lidern, Bergische Universität, Wuppertal, Německo
Journeys of Franz Kafka, Bohemian National Hall
New York, USA
Cesty Franze K., ambit loretánské kaple Rumburk
Silvestry v hotelu Jalta, Galerie Fiducia, Ostrava
2010Silvestry v hotelu Jalta 1982 – 1984, Fotograf gallery, Praha
Wege des Franz K., radnice města Konstanz, Německo
2009Cesty Franze K., Sladovna, Písek I viaggi di Franz Kafka, JRC Caffeteria, Ispra, Itálie
Los viajes de Kafka, Goethe Institut Carracas, Venezuela
Praha Franze K., galerie České centrum, Bratislava, Slovensko
2008 Journeys of Franz K., Goethe Institut, Rotterdam, Holandsko
Wege des Franz K., Haus der Heimat Baden-Württenberg, 
Stuttgart, Německo
Journeys of Franz K., Passaporta, Brussel, Belgie
2007Wege des Franz K., Stadtbibliothek, Chemnitz, Německo
Cesty Franze K., Krajská vědecká knihovna, Liberec
Wege des Franz K., Haus des Gastes, Graal-Müritz, Německo
Los viajes de Kafka, Casa de la Cultura
Buenos Aires, Argentina
Wege des Franz K., Neues Museum Weimar, Weimar, Německo
Wege des Franz K., Kleisthaus a České centrum
Berlín, Německo
2006Wege des Franz K., Sächsische Landesbiblitothek Staats und              Universitätsbibliothek, Dresden, Německo
Wege des Franz K., Gerhart-Hauptmann-Haus
Düsseldorf, Německo
Wege des Franz K., Bergische Universität, Wuppertal, Německo
2003Praha Franze Kafky, Hotel Mercure, Praha 2002Praha Franze Kafky, Galerie Jindřišská věž, Praha 2001Krásný nový svět, Galerie Radost FX, Praha

publikační činnost

2011JINDRA Jan, Reklamní a produktová fotografie, fotografie Jan Jindra, 1. vydání Praha: Computer Press, 2011, 230 s,  ISBN 978-80-251-3112-1
 
2009JINDRA Jan a MATYÁŠOVÁ Judita, Na cestách s Franzem Kafkou: Slavná i neznámá místa v Čechách a Evropě, Fotografie Jan Jindra, 1. vydání Praha: Academia, 2009, 176 s, ISBN 978-80-200-1708-6

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.