Archiv výstav

Lucia Papčová, Tereza Štětinová

Wind in the Organ

20. 2. — 29. 3. 2019
Sdílet výstavu:
frame
Wind in the Organ

Vernisáž v úterý 19. 2. 2019 v 18. hod

Kurátorka výstavy Tereza Jindrová

Nerosty rodící se v žáru prvního dne, aby daly vzniknout horským štítům i propastem.

Zvuk píšťaly varhan šířící se kamenným tichem chrámu, podobný paprsku světla proniknuvšímu puklinou do statisícileté tmy jeskyně.

Odraz vrcholků hor v hladině jezera, nehybné jako černé zrcadlo.

Vějíře světla přetínající interiér Svatého Víta okem Josefa Sudka.

Vítr prohánějící se ve varhanách.

Druhá společná výstava Terezy Štětinové a Lucii Papčové je prohloubením jejich subtilního dialogu, který se tentokrát odehrává ve specifickém prostoru ateliéru Josefa Sudka. Výstava Wind in the Organ na tento kontext reaguje spíš podvědomě něž záměrně, a proto snad také přesvědčivě. Do komorního ateliéru vstupují díla Papčové a Štětinové neinvazivně a přesto razantně: přímočarost a svým způsobem prostota, čistota jejich uměleckého gesta konvenuje Sudkovu odkazu.

Obě umělkyně se vztahují zejména k přírodě, k jednoduchým motivům a ryzím materiálům a postupům, které ovšem v jejich podání nepostrádají vysokou míru propracovanosti a suverenity, pokud jde o ovládnutí náležité techniky. Opakujícím se tvůrčím principem je zde zrcadlení, a to na různých rovinách – v jednotlivých dílech i napříč tvorbou umělkyň. Křehké objekty Terezy a křehká analogová zobrazení Lucii, téměř unikající našemu zraku, mají schopnost vnést sem jakousi velkolepost, která může připomenout vyzařování neoddiskutovatelné vážnosti, jíž měla Sudkova fotografická zátiší.

Prostřednictvím nového Luciina videa pak výstava získává ještě artikulovaně duchovní rozměr. Obě autorky nás symbolicky zvou pod povrch, do hloubky – do nitra krajiny i nás samých. Nabízí prostor usebrání, kde se dunivý zvuk varhan odráží v kompozici vertikál hedvábné látky, kde se měkkost setkává s pevností a světlo s tmou, kde příroda sama je chrám a zdroj inspirace i (sebe)poznání.

Tereza Jindrová 

 

 

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

Lucia Papčová

*1987 , Bratislava, Slovakia

Tereza Štětinová

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.