Archiv výstav

Jiří Thýn

Základní studie nenarativni fotografie

16. 5. — 22. 6. 2014
Sdílet výstavu:
frame
Základní studie nenarativni fotografie

Přefocená reprodukce z časopisu instalovaná na nástěnce, text vyrytý do omítky, černý závěs...

Cosi, co nemá být umlčeno, vzpurně se dožadujíc jména té, která zde žila (W. Benjamin, Malé dějiny fotografie, 1931) / Something that cannot be silenced, that fills you with an unruly desire to know what her name was, the woman who was alive there“ (W. Benjamin, A Short History of Photography, 1931) Přefocená reprodukce z časopisu instalovaná na nástěnce, text vyrytý do omítky, černý závěs... Nakolik to ještě můžeme nazývat fotografií? Zabývat se teorií fotografie je v současné době stejně podezřelé jako být fotograf. Obojí spojují určité předpoklady fotografického myšlení, které Jiří Thýn dlouhodobě sleduje.
Jedním z typických projevů tohoto myšlení je zájem o tematizaci času. Snaha provést řez časem nebo možná naopak demonstrovat, že něco takového uskutečnit nelze. Teď totiž není bod, má nějaké trvání, stejně jako závěrka fotoaparátu podléhá fyzikálním zákonům a sebekratší expozice má časový průběh.
Fotografickým tématem par excellence je i reprodukce, která vytrhává umělecké dílo z kontextu, zbavuje jej původního účelu, často i rámu, a spolu s tím i jeho vlastní časovosti. Tento význam je možné autoritativně obrátit, když je nekonečně reprodukovatelným fotografiím znovu přisouzena jedinečnost.
Některé věci je nutné vidět, protože v logice slov není snadné je postihnout. Fotografie má schopnost převrátit naše pojetí světa, když se to, co bylo jeho obrazem, může proměnit v jeho předobraz.
Fotoaparátem se míří, mačká se spoušť...Tato agrese se ale může obrátit i vůči fotografii samotné – reprodukce je násilným řezem zbavena svého účelu a je nucena komunikovat jiné sdělení, je znovu umístěna v prostoru a čase a prostřednictvím umění se navrací do skutečnosti.

Hana Buddeus

Zobrazit víceZobrazit méně

vystavená díla (výběr)

vernisáž

Jiří Thýn

studia

1999VŠUP Praha, ateliér fotografie prof. Pavla Štechy (1999-2000) 1998ITF - Slezská Univerzita v Opavě obor fotografie (1998-1999)

studijní pobyty / stáže

2002AVU Praha ateliér malby prof. Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy (2002-2003) 2002UIAH Helsinky, ateliér fotografie (2002-2003)

samostatné výstavy / výběr

2003Místní území , Galerie CO14
 
2002Místa ticha pro mojí sestru, Galerie Francouzkého institutu

kolektivní výstavy / výběr

2006LAND LOCKED, Well Gallery, London Collage of Comunication 2006THIS POINT..., Preproduction GalleryBerlin-Weding 2006VĚCNÉ STAVY, Karlín Studios 2006ÚÈEL.galerie AVU 2006INDIKACE,4+4 dny v pohybu 2005ENVIROMENTAL, Galerie AM 180, Praha 2005FUNKEHO KOLíN, fotografický festival 2005UDĚLALI JSME TÉMĚŘ VŠECHNO,Galerie Entrance 2004PRIVATE EVOLUTION, galerie VŠUP 20041+1 galerie Jelení 2004DESIGN BLOK botel Neptun, s podporou organizace Tranzit 2003VěříME, Galerie 1 VŠUP 2003BROUMOVSKÉ DVORKY (umění ve veřejném prostoru) 2003IN / OUT, festival digitálního obrazu, Praha 2003COMPRESSION, Berlín, ve spolupráci s galerií Display 2002A SAKRA!, Galerie 1, VŠUP 2000KONFRONTACE,Galerie PHP 1999STUDIO EMOTION, Praha

AteliérJosefa Sudka

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1, Česká republika

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760


Vstupné 10 Kč

/ pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

Newsletter


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti PPF Art a.s. v souvislosti s touto žádostí. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části „Poučení o právech“ seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.